تصاویر رزمندگان استان مرکزی / سری نود و شش

تصاویر رزمندگان استان مرکزی / سری نود و شش

نوید شاهد استان مرکزی در راستای حفظ و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، تصمیم به انتشار تصاویر رزمندگان نموده است که از سال 94 به صورت سری در حال انتشار می باشد. شما را به دیدن این تصاویر دعوت میکنیم.
تصاویر رزمندگان استان مرکزی / سری نود و پنج

تصاویر رزمندگان استان مرکزی / سری نود و پنج

نوید شاهد استان مرکزی در راستای حفظ و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، تصمیم به انتشار تصاویر رزمندگان نموده است که از سال 94 به صورت سری در حال انتشار می باشد. شما را به دیدن این تصاویر دعوت میکنیم.
تصاویر رزمندگان استان مرکزی / سری نود و چهار

تصاویر رزمندگان استان مرکزی / سری نود و چهار

نوید شاهد استان مرکزی در راستای حفظ و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، تصمیم به انتشار تصاویر رزمندگان نموده است که از سال 94 به صورت سری در حال انتشار می باشد. شما را به دیدن این تصاویر دعوت میکنیم.
تصاویر رزمندگان استان مرکزی / سری نود و دو

تصاویر رزمندگان استان مرکزی / سری نود و دو

نوید شاهد استان مرکزی در راستای حفظ و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، تصمیم به انتشار تصاویر رزمندگان نموده است که از سال 94 به صورت سری در حال انتشار می باشد. شما را به دیدن این تصاویر دعوت میکنیم.
تصاویر رزمندگان استان مرکزی / سری نود و سه

تصاویر رزمندگان استان مرکزی / سری نود و سه

نوید شاهد استان مرکزی در راستای حفظ و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، تصمیم به انتشار تصاویر رزمندگان نموده است که از سال 94 به صورت سری در حال انتشار می باشد. شما را به دیدن این تصاویر دعوت میکنیم.
مراسم عزاداری شب سوم محرم در هیئت رزمندگان اسلام اراک

مراسم عزاداری شب سوم محرم در هیئت رزمندگان اسلام اراک

نوید شاهد - مراسم عزاداری شب سوم محرم با سخنرانی آیت الله سید احمد میرمهدی و مداحی حاج مجتبی تاجیان و کربلایی ابوالفضل حاصلی با رعایت پروتکل های بهداشتی و فاصله اجتماعی در هیئت رزمندگان اسلام اراک برگزار شد.
۱۴
آرشیو