راهنمای بهداشت و سلامت برای جانبازان شیمیایی و مراقبین آنها به قلم دکتر مصطفی قانعی

راهنمای بهداشت و سلامت برای جانبازان شیمیایی و مراقبین آنها به قلم دکتر مصطفی قانعی

کتاب راهنمای بهداشت و سلامت برای جانبازان شیمیایی و مراقبین آنها، حاصلِ پژوهش کتابخانه ای «آموزش و اثربخشی دارو و تجهیزات گروه جانبازان مصدومین شیمیایی در سه سطح جانباز، کادر درمانی و جامعه» می باشد که در گروه پژوهشی درمان پژوهشکده مهندسی و علوم پزشکی جانبازان در سال 1382 انجم گرفته است.
رادمرد(زندگی نامه ی شهید طیب حاج رضایی)

رادمرد(زندگی نامه ی شهید طیب حاج رضایی)

مردانگی و جوانمردی از خصلت‌های ارزشمند انسانی است كه در فرهنگ ایرانی ریشه‌ی كهنی دارد. یكی از عوامل زایش و پرورش آن خصلت، زورخانه بوده و هست كه این آیین را باید در فرد بپروراند و تقویت نماید. جایی كه قدرت بدنی و شجاعت و سلامت روحی ورزشكار شانه‌به‌شانه هم می‌بالد.
سیری در زندگی و مبارزات شهید علی اخوین انصاری

سیری در زندگی و مبارزات شهید علی اخوین انصاری

7صبح روز دوشنبه 1360/4/15 یا به عبارتی چهارم رمضان 1402 یادآور یكی از دیدنی‌ترین پروازهای اصحاب انقلابی اسلامی به ملاء اعلی بود. آن روز قرار بود آقای استاندار مثل روزهای دیگر از خانه راهی استانداری شود تا گره از كار خلق‌الله بگشاید و همچنان مایه‌ی آبروی اسلام و انقلاب گردد اما...
زندگی و مبارزات شهید محمدصادق اسلامی

زندگی و مبارزات شهید محمدصادق اسلامی

بیش از سه دهه از پیروزی انقلاب اسلامی می گذرد و از طرف مراكز و موسسات پژوهشی در راستای ثبت ارزش های انقلاب كه بارزترین آنها بیان زندگی شهداء گرانقدر می باشد گام های موثری برداشته شده است.
زندگی و مبارزات آیت‌الله شهید سیدمحمدباقر حكیم

زندگی و مبارزات آیت‌الله شهید سیدمحمدباقر حكیم

در طول تاریخ تشیع شخصیت‌های وجود داشته و دارند كه هم به لحاظ علمی و معنوی دارای مراتب و درجات رفیعی هستند و هم تلاش خستگی‌ناپذیری برای احیای هویت شیعه و عزت بخشیدن به این اقلیت مظلوم كرده‌اند.
۴
آرشیو