مروري بر تجربيات بهداري سپاه در دوران دفاع مقدس:عمليات والفجر 10

مروري بر تجربيات بهداري سپاه در دوران دفاع مقدس:عمليات والفجر 10

در عملیات والفجر 10 چند شهر مهم عراق مورد حمله شيميايي قرار گرفت و هزاران تن از مردم شهر حلبچه مصدوم و تعداد بي شماري به شهادت رسيدند. عامل شيميايي به كار رفته در اين حمله گاز خردل، اعصاب و سيانور بود.
ترکیب سازی و هم آیی واژگانی در شعر انقلاب اسلامی و پایداری

ترکیب سازی و هم آیی واژگانی در شعر انقلاب اسلامی و پایداری

شعر انقلاب و پایداری محصول فضای فکری و اجتماعی متفاوتی است بنابراین، شاعران با مفاهیم تازه ای مواجه اند و نمی توانند برای بیان پاره ای از آن ها، استعداد زبانی و واژگانی مناسبی بیابند. ناگزیر به واژه سازی می پردازند.
مقایسه نماز(نماز جماعت) با جبهه های هشت سال دفاع مقدس و نقش آن در ایجاد و تقویت فرهنگ شهادت در جامعه

مقایسه نماز(نماز جماعت) با جبهه های هشت سال دفاع مقدس و نقش آن در ایجاد و تقویت فرهنگ شهادت در جامعه

وجود نقاط مشترک در جهاد نظامی مسلمین، دفاع از مرز و بوم میهن اسلامی- حضور در جبهه های جنگ علیه باطل و دفاع مقدس- با فریضه الهی نماز(نماز جماعت) ، حضور در پیشگاه معبود، زمزمه دسته جمعی تشهد، خضوع یکپارچه، بندگی تام در محضر باری تعالی و نیز تاثیر این اتحاد در همه زمینه های جامعه از قبیل تعالی فردی و اجتماعی، پیشرفت فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی که امروز به قدرت بازدارندگی جمهوری اسلامی تبدیل شده است از اهم مواردی است که در این مقاله به تبیین آن پرداخته می شود.
نماز و آثار آن در سخنان ، سیره و وصیت نامه های شهدا

نماز و آثار آن در سخنان ، سیره و وصیت نامه های شهدا

در این مقاله سعی بر این است از جمیع نشانه های باقیمانده از شهدا این مهمّ را به نسل جوان بنمایاند.
نماز و آثار آن در سیره و وصیت نامه های شهداء

نماز و آثار آن در سیره و وصیت نامه های شهداء

نگارنده با تکیه بر وصایا و سیره عملی شهدا «جایگاه نماز و اهمیت آن» را از منظر ایشان مورد تحلیل قرار داده است.
نماد و نقش مایه های نمادین در داستان های کودک و نوجوان دفاع مقدس

نماد و نقش مایه های نمادین در داستان های کودک و نوجوان دفاع مقدس

این مقاله کوششی در جهت نشان دادن چگونگی استفاده از عنصر نماد در قصه های کودک و نوجوان دفاع مقدس است.
۵
آرشیو