استفاده درخشان از چشمه جوشان دفاع مقدس

سينماي دفاع مقدس با وجود گذشت بيست سال از پايان جنگ تحميلي همچنان مانند چشمه اي جوشان عمل كرده و همچنان سوژه هاي نابي براي به تصوير كشيدن و زنده نگهداشتن حماسه اي آن دارد.
۶
آرشیو