آژانس شيشه اي؛ نماد سينماي دفاع مقدس

آژانس شيشه اي" فيلمي است كه با نگاهي هوشمندانه به بازخورد دغدغه هاي زمان جنگ در اجتماع امروز و مفاهيم نمادين، پس از گذشت بيش از 10 سال همچنان تأثيرگذار و جذاب است. "آژانس شيشه اي" فيلمي نمونه وار نه تنها در كارنامه ابراهيم حاتمي كيا بلكه در سينماي دفاع مقدس است. اين فيلم مي تواند به نوعي مدخلي مناسب براي گشودن پرونده فيلم هاي شاخص دفاع مقدسي محسوب شود.

راهي كه از ميانه اسطوره و واقعيت مي گذرد

جنگ ايران و عراق در كنار همه ديدگاه ها و نقطه نظرهاي متفاوتي كه در طول درگيري و پس از آن شكل گرفت، و صرف نظر از ماهيت آن، از آنجا كه با ابعاد عقيدتي ـ آرماني و همچنين سياسي و فرهنگي ملت ما گره خورد، يك دوره تاريخي نوين و ماندگار به شمار مي رود.

تكثر روايت در فيلم ارتفاع پست

و اما زنجيره ديگري از فيلم هاي ابراهيم حاتمي كيا، كه با ارائه اجراهاي مختلف از يك سوژه در فيلم هاي مختلفي حضور مي يابد. در واقع، «ارتفاع پست»، همان «آژانس شيشه اي» است؛ حتا اسم هر دو فيلم از دو كلمه اي است كه با در برابر هم قرار گرفتن، پايان بندي فيلم را كامل مي كنند.

ننه گيلانه و فرزندان او

سينماي اجتماعي بني اعتماد اين بار با همراهي عبدالوهاب، در وادي جنگ و آسيبهاي آن تجربه مي شود. فيلمسازان، همچون آثار مستندشان، فيلم را بر پايه پژوهشي دقيق درباره آسيب ديدگان جنگ ساخته اند و حاصل اين مطالعه به واقعي تر شدن تصاوير انجاميده است.

فرزند جنگ، مادر صلح

وقتي صحبت از سينماي دفاع مقدس مي شود بيشترين توجه مخاطبان به فيلم هايي معطوف مي شود كه در زمان جنگ ساخته شده و يا اينكه به طور مستقيم به جبهه و صحنه نبرد پرداخته اند. البته بوده اند فيلم هايي كه پس از جنگ كارگرداني شده و يا به پشت جبهه نظر داشته اند اما در اين ميان هيچ كدام به تأثيرگذاري «گيلانه» نبوده است. اين فيلم وقتي تأثيرگذاري اش بيشتر بر دل مي نشيند كه معلوم مي شود كارگردان آن يك زن است كه با وجود قريحه مادري توانسته است به خوبي مهر مادري را در روند عرصه دفاع مقدس به تصوير بكشد.

مرهمي بر زخم كهنه

مازيار ميري با ساخت «پاداش سكوت» خبر از ورود نسل سوم كارگردانان سينماي ايران به حيطه يي مي دهد كه تا پيش از اين مخصوص عده يي خاص بوده است. ميري از نسلي است كه شايد جنگ را با چشم تجربه نكرده باشد ولي او با ساخت سومين فيلم بلندش نشان مي دهد كه جنگ را با دلش تجربه است.
۷
آرشیو