سكوت سرشار از ناگفته ها است

مازيار ميري پس از ساخت «قطعه ناتمام» و «به آهستگي» كه اين آخري موردتوجه مخاطبان نيز قرار گرفت، در سومين اثر خود «پاداش سكوت» فيلمي را تجربه كرد كه هر دو ويژگي جشنواره بيست و پنجم فجر را نيز با خود داشت.
۸
آرشیو