مقالات پژوهشی
شنبه, ۱۷ شهريور ۱۳۹۷ ساعت ۱۵:۵۴
آشناكردن كودكان، نوجوانان و جوانان با فرهنـگ شـهيد و شـهادت و ايثـار و فداكاري ايثارگران در آموزش و پرورش، از امور مهمي است كه بايد همواره مورد توجه قرار گيرد...
مقدمه 

ذكر ياد و نام شهدا و قدرداني از رشادت هاي آنان و همينطور قـدرداني از ايثـارگران و جانبـازان يـك وظيفـه ي اساسي براي آحاد جامعه ي ماست. آشناكردن كودكان، نوجوانان و جوانان با فرهنـگ شـهيد و شـهادت و ايثـار و فداكاري ايثارگران در آموزش و پرورش، از امور مهمي است كه بايد همواره مورد توجه قرار گيرد. 

در اين ميان كتاب هاي درسي يكي از عناصر مهم آموزشي را در نظام آموزشي ما تـشكيل مـيدهنـد و از طريـق آنها علاوه بر مطالب علمي ارزش هاي مختلف نيز به دانش آموزان ارائه ميشود. از ميان ارزشهاي مختلفـي كـه در كتابهاي درسي ارائه ميشود يكي از ارزش هاي بسيار مهم مفاهيم مربوط به ايثار و شـهيد و شـهادت اسـت.

بنابراين ضروري است اين مفاهيم  بهنحو احسن در  كتابهاي درسي مورد توجه قرار گيرند. بررسي هايي كه قبلاً انجام شده  نشان داده است كه نارسايي هايي در اين زمينه وجود دارد (آرمند 1378، اثبـاتي و كاظمي 1383، آرمند 1384).

بنابراين مسأله اساسي اين است كه چه ميزان در كتاب هاي درسي مفاهيم ايثار و شهادت مطرح گرديده و چه نارسايي در اين زمينه وجود دارد؟ 
از سوي ديگر در كتاب هاي درسي تغييراتي صورت گرفته است و اين مفاهيم در اين كتابها بررسي نشده اسـت. بنابراين لازم است ميزان مفاهيم درج شده در  آنها مورد بررسي قرار گيرد. 

کلیدواژه ها: ایثار و شهادت - کتب درسی - شهید شناسی

دریافت متن کامل مقاله بازتاب اسطوره های ملی و حماسی در شعر شاعران دفاع مقدس

برچسب ها
نام:
ایمیل:
* نظر:
خاطرات شفاهی
عکس
تازه های نشر
اخبار برگزیده