چهارشنبه, ۲۱ شهريور ۱۳۹۷ ساعت ۱۲:۱۷
نتايج نشان داد كه ميزان علاقه و آگاهي در سنين دبيرستان تقريبا در حد متوسط بالاست وليكن ميزان علاقه پسران نسبت به مفاهيم سه گانه ازدختران بيشتر و رشته هاي رياضي نسبت به رشته هاي ديگر در علاقه و آگاهي از ميانگين بالاتري برخوردارند...
چكيده :
آگاهي و علاقه به مفاهيم ارزشي به وي‍‍ژه شهيد،شهادت و ايثار مي تواند به تحقق استعدادهاي فطري و الهي دانش آموزان كمك نمايند و از طرفي آنان را به رخدادهاي ارزشي نز ديك نمايد در راستاي اين مهم هدف تحقيق اين است كه ميزان آگاهي و علاقه دانش آموزان را نسبت به مفاهيم سه گانه فوق سنجيده وتفاوت ميانگين را بيابد وراهكارهايي براي علاقه و آگاهي ارائه دهد.
به دليل توصيفي بودن روش تحقيق نمونه اي تصادفي به تعداد 750 نفر از سالهاي اول وسوم دبيرستانها برگزيده شدند و پرسشنامه محقق ساخته آگاهي باپايايي 83% و چك ليست علاقه با پايايي 87%و روايي مورد تاييد كارشناسان بر روي آنان اجرا گرديد. نهايتا نتايج حاصل از 679 پرسشنامه بانرم افزار spss مورد بررسي قرارگرفت و آماره هاي موردنظر در راستاي سوالات تحقيق به دست آمده جهت معناداري تفاوت ها آزمون T-test و Anova مورد استفاده قرار گرفت.
نتايج نشان داد كه ميزان علاقه و آگاهي در سنين دبيرستان تقريبا در حد متوسط بالاست وليكن ميزان علاقه پسران نسبت به مفاهيم سه گانه ازدختران بيشتر و رشته هاي رياضي نسبت به رشته هاي ديگر در علاقه و آگاهي از ميانگين بالاتري برخوردارند.

 كليدوا‍ژه: شهيد،شهادت،ايثار،علاقه،آگاهي،مفاهيم،مقطع متوسطه


دریافت متن کامل مقاله بازتاب اسطوره های ملی و حماسی در شعر شاعران دفاع مقدس

برچسب ها
نام:
ایمیل:
* نظر:
خاطرات شفاهی
عکس
تازه های نشر
اخبار برگزیده