مقالات پژوهشی
چهارشنبه, ۲۱ شهريور ۱۳۹۷ ساعت ۱۲:۱۷
پژوهش حاضر وضعيت نگرش فرزندان شاهد و ايثارگر را نسبت به عملكرد ايثارگران به روش پيمايش مورد بررسي قرار داده است.
الب
چكيده

پژوهش حاضر وضعيت نگرش فرزندان شاهد و ايثارگر را نسبت به عملكرد ايثارگران به روش پيمايش مورد بررسي قرار داده است. جامعه‌ي آماري این پژوهش كليه‌ي فرزندان دانش‌آموز و دانشجوي شاهد و ايثارگر شاغل به تحصيل در سال 1385 سراسر كشور می‌باشند كه به روش نمونه‌گيري چند مرحله‌اي و با حجم نمونه‌ي لازم برابر با 1901 نفر از استان‌هاي تهران، خراسان رضوي، خوزستان و لرستان انتخاب شده‌اند.
براي سنجش نگرش پاسخگويان از سه مؤلفه‌ي: ميزان شناخت نسبت به عمل ايثارگرانه، ميزان احساس نسبت به عمل ايثارگرانه و ميزان آمادگي براي عمل ايثارگرانه استفاده شده است.
تركيب شاخص‌هاي مورد نظر، دلالت بر آن دارد كه فرزندان شاهد و ايثارگر در مجموع 3/40 و 8/32 درصد به ترتيب در حد خيلي زياد و زياد و در مقابل به ترتيب 8/1 و 9/6 درصد در سطح خيلي كم و كم نگرش مثبتي نسبت به عملكرد ايثارگران دارند. همچنين ساير يافته‌ها بر حسب ويژگي‌هاي فردي، خانوادگي، و تحصيلي تفاوت‌هايي را نشان مي‌دهد.

كليدواژه‌ها: عملكرد ايثارگرانه، ميزان شناخت نسبت به عمل ايثارگرانه، ميزان احساس نسبت به عمل ايثارگرانه، ميزان آمادگي براي عمل ايثارگرانه


دریافت متن کامل مقاله بازتاب اسطوره های ملی و حماسی در شعر شاعران دفاع مقدس

برچسب ها
نام:
ایمیل:
* نظر:
خاطرات شفاهی
عکس
تازه های نشر
اخبار برگزیده