مقالات پژوهشی
چهارشنبه, ۲۱ شهريور ۱۳۹۷ ساعت ۱۲:۱۷
نتایج به‌دست‌آمده بیانگر آن است که باورهای دینی و نگرش سیاسی‌ ـ اجتماعی با سازگاری اجتماعی دانشجویان رابطه‌ی معناداری دارند...
سس
چکیده
برای بررسی و مقایسه‌ی رابطه‌ی دین‌داری، نگرش سیاسی- اجتماعی و پیشرفت تحصیلی با سازگاری اجتماعی دانشجویان شاهد و غیرشاهد، تعداد 625 دانشجو با روش نمونه‌گیری طبقه‌ای با اختصاص متناسب از میان دانشجویان دانشگاه‌های شهر تهران انتخاب شدند. جهت‌ اندازه‌گیری متغیرهای پژوهش از مقیاس دین‌داری دانشجویان، پرسشنامه‌ی نگرش سیاسی ـ اجتماعی و پرسشنامه‌ی شخصیتی کالیفرنیا استفاده شده است.
نتایج به‌دست‌آمده بیانگر آن است که باورهای دینی و نگرش سیاسی‌ ـ اجتماعی با سازگاری اجتماعی دانشجویان رابطه‌ی معناداری دارند؛ درحالی‌که بین پیشرفت تحصیلی و سازگاری اجتماعی دانشجویان رابطه‌ی معناداری مشاهده نگردید. همچنین رابطه‌ی بین دین‌داری و نگرش سیاسی ـ اجتماعی با سازگاری اجتماعی در دانشجویان دختر قوی‌تر از دانشجویان پسر می‌باشد. نتایج تحلیل رگرسیون هم‌زمان نیز نشان داد که سازگاری اجتماعی دانشجویان شاهد و غیرشاهد رابطه‌ی معناداری با دین‌داری، نگرش سیاسی ـ اجتماعی و پیشرفت تحصیلی آنان دارد.

کلیدواژه‌ها: دین‌داری، نگرش سیاسی- اجتماعی، سازگاری اجتماعی، پیشرفت تحصیلی، دانشجویان شاهد، دانشجویان عادی.


دریافت متن کامل مقاله بازتاب اسطوره های ملی و حماسی در شعر شاعران دفاع مقدس
برچسب ها
نام:
ایمیل:
* نظر:
خاطرات شفاهی
عکس
تازه های نشر
اخبار برگزیده