مقالات پژوهشی
چهارشنبه, ۲۱ شهريور ۱۳۹۷ ساعت ۱۲:۱۷
پژوهش حاضر از نوع اسنادی است. جامعه‌ی آماری آن کلیه‌ی شهدای دارای وصیت‌نامه یا و آثار فرهنگی می‌باشند که از این تعداد 2500 صفحه از آثار به‌روش نمونه‌گیری تصادفی از کل کشور انتخاب گردید و تکنیک تحلیل محتوا جهت تحلیل، مورد استفاده قرارگرفت. واحد تحلیل در این پژوهش جمله می‌باشد...
لدر
چکیده

پژوهش حاضر از نوع اسنادی است. جامعه‌ی آماری آن کلیه‌ی شهدای دارای وصیت‌نامه یا و آثار فرهنگی می‌باشند که از این تعداد 2500 صفحه از آثار به‌روش نمونه‌گیری تصادفی از کل کشور انتخاب گردید و تکنیک تحلیل محتوا جهت تحلیل، مورد استفاده قرارگرفت. واحد تحلیل در این پژوهش جمله می‌باشد.
طبقه‌بندی مطالب برحسب سه محور: امور فرهنگی، امور اجتماعی و امور سیاسی صورت‌گرفته است. هر محور شامل چندین مقوله‌ی کلی و هر مقوله‌ی کلی متشکل از تعدادی مقوله‌ی جزیی می‌باشد. از کل وصایا و آثار فرهنگی که مورد تحلیل قرارگرفته است، در مجموع 35363 مورد مطلب استخراج شده است.
بیش‌ترین فراوانی مطالب با(164426 جمله) 55/46 درصد به امور سیاسی  اختصاص یافته و پس از آن (14.007 جمله) 60/39 درصد و (4894 جمله) 83/13 درصد از مطالب به‌ترتیب به امور فرهنگی و امور اجتماعی مربوط می‌شود.

کلیدواژه‌ها: امور سیاسی، امور اجتماعی، امور فرهنگی، وصایا و آثار فرهنگی، تصویر جنگ، تصویر جبهه.

دریافت متن کامل مقاله بازتاب اسطوره های ملی و حماسی در شعر شاعران دفاع مقدس

برچسب ها
نام:
ایمیل:
* نظر:
خاطرات شفاهی
عکس
تازه های نشر
اخبار برگزیده