چهارشنبه, ۰۹ مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۹:۴۲

از چپ: صادق دخایی- شهید محمودطاهری زاده- شهید کاوه نبیری - شهید محمود جهانپناه -شهید  اصغر رجایی- شهید مصطفی میرزایی - شهید سعید فرداد - علی اصغر آقاجانی - غلامعباس توکلی
از چپ: صادق دخایی- شهید محمودطاهری زاده- شهید کاوه نبیری - شهید محمود جهانپناه -شهید اصغر رجایی- شهید مصطفی میرزایی - شهید سعید فرداد - علی اصغر آقاجانی - غلامعباس توکلی
شهید مصطفی میرزایی
شهید مصطفی میرزایی
از چپ: شهید مصطفی میرزایی- شهید غلامرضا حسنی
از چپ: شهید مصطفی میرزایی- شهید غلامرضا حسنی
از چپ: شهید مصطفی میرزایی- اکبر فتحی
از چپ: شهید مصطفی میرزایی- اکبر فتحی
از چپ: مهرداد اورنگ - مصطفی میرزایی
از چپ: مهرداد اورنگ - مصطفی میرزایی
از چپ: غلامرضا کریمی - شهید غلامرضا حسنی- شهیدمصطفی میرزایی
از چپ: غلامرضا کریمی - شهید غلامرضا حسنی- شهیدمصطفی میرزایی
شهیدان در تصویر : شهید مصطفی میرزایی - شهید غلامعباس توکلی - شهید محمود طاهری زاده- شهید خسرو رفیعی - شهید عباس سجادی - شهید اصغر رجایی - شهید کاوه نبیری - شهید محمود جهان پناه
شهیدان در تصویر : شهید مصطفی میرزایی - شهید غلامعباس توکلی - شهید محمود طاهری زاده- شهید خسرو رفیعی - شهید عباس سجادی - شهید اصغر رجایی - شهید کاوه نبیری - شهید محمود جهان پناه
از چپ: شهید مصطفی میرزایی - علی نجفی
از چپ: شهید مصطفی میرزایی - علی نجفی
ایستاده از چپ:شهید محمد حسن محمدی - محمد داودآبادی- مصطفی میرزایی- محمد دربندی- علی کاظمی 
نشسته از چپ: حسین اناری- شهید حسین زمانیان - شهید اصغر فتاحی - حسین حرآبادی - محمد راستگردانی - محمد نادری
ایستاده از چپ:شهید محمد حسن محمدی - محمد داودآبادی- مصطفی میرزایی- محمد دربندی- علی کاظمی نشسته از چپ: حسین اناری- شهید حسین زمانیان - شهید اصغر فتاحی - حسین حرآبادی - محمد راستگردانی - محمد نادری
از چپ: قاسم صفر زاده - مصطفی میرزایی - عیسی
از چپ: قاسم صفر زاده - مصطفی میرزایی - عیسی
از چپ: حسین شکیبا - شهید مصطفی میرزایی - مهرداد اورنگ
از چپ: حسین شکیبا - شهید مصطفی میرزایی - مهرداد اورنگ
از چپ: محمد حاج علی بیگی - مصطفی میرزایی - مرتضی پیرایش
از چپ: محمد حاج علی بیگی - مصطفی میرزایی - مرتضی پیرایش
از چپ: شهید مصطفی میرزایی - شهید ناصر فیضی
از چپ: شهید مصطفی میرزایی - شهید ناصر فیضی
از چپ: علی اصغر دریابیگی - شهید مصطفی میرزایی
از چپ: علی اصغر دریابیگی - شهید مصطفی میرزایی
از چپ: شهید غلامعباس توکلی - شهید مصطفی میرزایی- شهید کاوه نبیری - علی اصغر آقاجانی - صادق دخایی
از چپ: شهید غلامعباس توکلی - شهید مصطفی میرزایی- شهید کاوه نبیری - علی اصغر آقاجانی - صادق دخایی
شهیدان تصویر: شهید سعید فرداد - شهید عباس سجادی - شهید محمود جهان پناه- شهید کاوه نبیری - شهید مصطفی میرزایی- شهید غلامعباس توکلی - شهید محمودرضا طاهری زاده
شهیدان تصویر: شهید سعید فرداد - شهید عباس سجادی - شهید محمود جهان پناه- شهید کاوه نبیری - شهید مصطفی میرزایی- شهید غلامعباس توکلی - شهید محمودرضا طاهری زاده
ایستاده از چپ: شهید همایون حاج علی بیگی - شهید مصطفی میرزایی - مهرداد اورنگ
نشسته از چپ: شهید عزت اله مرادی - علی جلالی
ایستاده از چپ: شهید همایون حاج علی بیگی - شهید مصطفی میرزایی - مهرداد اورنگ نشسته از چپ: شهید عزت اله مرادی - علی جلالی


منبع: بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس
برچسب ها
نام:
ایمیل:
* نظر:
خاطرات شفاهی
عکس
تازه های نشر
اخبار برگزیده