دوشنبه, ۱۴ مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۰۹:۲۳

از چپ ایستاده : علی حمزه لو - سید محسن آل طه - محمد جامع علی بیگی
نشسته از چپ: مهدی برزآبادی - شهید زینعلی - ضادق دخایی
از چپ ایستاده : علی حمزه لو - سید محسن آل طه - محمد جامع علی بیگی نشسته از چپ: مهدی برزآبادی - شهید زینعلی - ضادق دخایی
از چپ:مهدی برزآبادی - بهرامیان - ... - شمایل زاده
از چپ:مهدی برزآبادی - بهرامیان - ... - شمایل زاده
از چپ: یعقوب - شهید حاج رجبعلی حیدری
از چپ: یعقوب - شهید حاج رجبعلی حیدری
از چپ: مهدی برزآبادی - ارسلان سعادتی -شهید  زینعلی
از چپ: مهدی برزآبادی - ارسلان سعادتی -شهید زینعلی
از چپ: شهید الیاس محمدی -
از چپ: شهید الیاس محمدی -
نفر دوم از چپ : شهید حبیب شمسی
نفر دوم از چپ : شهید حبیب شمسی
شهیدان تصویر: نفر دوم ایستاده از راست : شهید سید ابراهیم میرجمالی
نفر پنجم نشسته از چپ: ابوالفضل عابدی
شهیدان تصویر: نفر دوم ایستاده از راست : شهید سید ابراهیم میرجمالی نفر پنجم نشسته از چپ: ابوالفضل عابدی
شهیدان تصویر: شهید غلارضا رجبی - شهید محمدحسین بیگلری
شهیدان تصویر: شهید غلارضا رجبی - شهید محمدحسین بیگلری
از چپ: سید نور الله ابراهیمی - حاج آقا رضا بسطامی
از چپ: سید نور الله ابراهیمی - حاج آقا رضا بسطامی
از چپ: اسداله نصری - حمید انصاری - یوسف اعتمادی - مهدی برزآبادی- ابوالفضل سعیدی
از چپ: اسداله نصری - حمید انصاری - یوسف اعتمادی - مهدی برزآبادی- ابوالفضل سعیدی
نفر سوم از چپ: شهید بهرام شیخی
نفر سوم از چپ: شهید بهرام شیخی
از چپ: احمد عاشوری - شهید حبیب الله شمسی - شهید محسن حبیبی - شهید حمیدبهرامی
از چپ: احمد عاشوری - شهید حبیب الله شمسی - شهید محسن حبیبی - شهید حمیدبهرامی
کانال بین خطوط دشمن و خودی شهیدان تصویر : شهید امیرعلی داودآبادی - ذبیح الله عابدی
کانال بین خطوط دشمن و خودی شهیدان تصویر : شهید امیرعلی داودآبادی - ذبیح الله عابدی
شهیدان تصویر: شهید بیات - شهید رجبعلی حیدری
شهیدان تصویر: شهید بیات - شهید رجبعلی حیدری
گردان امام رضا قبل از عملیات محرم
گردان امام رضا قبل از عملیات محرم
از چپ: ابراهیم گودرزی - ایرج نیکچه فراهانی
از چپ: ابراهیم گودرزی - ایرج نیکچه فراهانی
از چپ: محمدرضا یوسفی - شهید امیرعلی داودآبادی
از چپ: محمدرضا یوسفی - شهید امیرعلی داودآبادی
نمایی از شهر هویزه سال 1361
نمایی از شهر هویزه سال 1361
نمایی از شهر هویزه سال 1361
نمایی از شهر هویزه سال 1361منبع: بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس
برچسب ها
نام:
ایمیل:
* نظر:
خاطرات شفاهی
عکس
تازه های نشر
اخبار برگزیده