پنجشنبه, ۰۷ شهريور ۱۳۹۸ ساعت ۱۲:۰۰
رزمنده رضا میرزایی سوسنگرد بعد از عملیات طریق القدس
رزمنده رضا میرزایی سوسنگرد بعد از عملیات طریق القدس
شهید فسیح راوندی از قزوین
شهید فسیح راوندی از قزوین
رضا میرزایی
رضا میرزایی
2 رزمنده از شاهرود در سال 1362جزیره مجنون
2 رزمنده از شاهرود در سال 1362جزیره مجنون
نفر ایستاده دوم از چپ: شهید مهدی برز ابادی
نفر ایستاده دوم از چپ: شهید مهدی برز ابادی
رزمندگان اراک - سال 1363
رزمندگان اراک - سال 1363
رضا میرزایی
رضا میرزایی
رضا میرزایی
رضا میرزایی
رضا میرزایی
رضا میرزایی
رضا میرزایی
رضا میرزایی
گردان علی ابن ابیطالب سال 1363
گردان علی ابن ابیطالب سال 1363
حسین کریمی
حسین کریمی
از چپ: اسماعیل نادری- شهید عین الله غیاث ابادی- --- رضا میرزایی
از چپ: اسماعیل نادری- شهید عین الله غیاث ابادی- --- رضا میرزایی
رضا میرزایی
رضا میرزایی
رضا میرزایی
رضا میرزایی
نفر دوم از چپ: شهید محمود مرادی
نفر دوم از چپ: شهید محمود مرادی
شهیدان تصویر: محمود مرادی - خسرو رفیعی -
شهیدان تصویر: محمود مرادی - خسرو رفیعی -
مرتضی کاظمی
مرتضی کاظمی
ایستاده از چپ: شهید سید ابراهیم میرجمالی - شهید نظامعلی فتحی- شهید محمد کریمی - اصغر اقاجانی نشسته: جواد فضلعلی - شهید مصطفی میرزایی
ایستاده از چپ: شهید سید ابراهیم میرجمالی - شهید نظامعلی فتحی- شهید محمد کریمی - اصغر اقاجانی نشسته: جواد فضلعلی - شهید مصطفی میرزاییمنبع: اداره هنری، اسناد و انتشارات بنیاد شهید و امور ایثارگران استان مرکزی
برچسب ها
نام:
ایمیل:
* نظر:
خاطرات شفاهی
عکس
تازه های نشر
اخبار برگزیده