جمعه, ۰۶ دی ۱۳۹۸ ساعت ۲۳:۱۹
فکه - 1366 - رزمندگان استان مرکزی
فکه - 1366 - رزمندگان استان مرکزی
از چپ: یوسف نورزادگان - عباس اولاد
از چپ: یوسف نورزادگان - عباس اولاد
انرژی اتمی - 1363 - یوسف نورزادگان- شهید سیدعلی قاسمی
انرژی اتمی - 1363 - یوسف نورزادگان- شهید سیدعلی قاسمی
انرژی اتمی - 1363 -رزمندگان استان مرکزی
انرژی اتمی - 1363 -رزمندگان استان مرکزی
از چپ: وجیه الله شکوری - حسین درخشان - ابوالفضل خمس لو - یوسف نورزادگان - عباس اولاد
از چپ: وجیه الله شکوری - حسین درخشان - ابوالفضل خمس لو - یوسف نورزادگان - عباس اولاد
از چپ: عباس اولاد - وجیه اله شکوری - گلمحمد القاسی - حسین درخشان - یوسف نورزادگان
از چپ: عباس اولاد - وجیه اله شکوری - گلمحمد القاسی - حسین درخشان - یوسف نورزادگان
از چپ: یوسف نورزادگان - عباس اولاد
از چپ: یوسف نورزادگان - عباس اولاد
از چپ: هاشم دارابی - داود نورزادگان - حسین رحیمی - یوسف نورزادگان - شهید احمدی - شهید موسی تفرشی
از چپ: هاشم دارابی - داود نورزادگان - حسین رحیمی - یوسف نورزادگان - شهید احمدی - شهید موسی تفرشی
از چپ: محمدحسن لقایی - علی نظری - یوسف نورزادگان
از چپ: محمدحسن لقایی - علی نظری - یوسف نورزادگان
جمعی از رزمندگان استان مرکزی=1361-بانه
جمعی از رزمندگان استان مرکزی=1361-بانه
از چپ: محمدحسن لقایی - حسنعلی سرخیل - جواد سرخیل - یوسف نورزادگان - گلمحمد القاسی- گل مراد القاسی
از چپ: محمدحسن لقایی - حسنعلی سرخیل - جواد سرخیل - یوسف نورزادگان - گلمحمد القاسی- گل مراد القاسی
از چپ: جواد سرخیل - یوسف نورزادگان
از چپ: جواد سرخیل - یوسف نورزادگان
یوسف نورزادگان
یوسف نورزادگان
از چپ: یوسف نورزادگان - حسین درخشان - ابوالفضل خمسلو - عباس اولاد
از چپ: یوسف نورزادگان - حسین درخشان - ابوالفضل خمسلو - عباس اولاد
جمعی از رزمندگان استان مرکزی-1364-جزیره مجنون
جمعی از رزمندگان استان مرکزی-1364-جزیره مجنون
از چپ: یوسف نورزادگان- جواد سرخیل
از چپ: یوسف نورزادگان- جواد سرخیل
جمعی از رزمندگان استان مرکزی-1365-خرمشهر
جمعی از رزمندگان استان مرکزی-1365-خرمشهر
از چپ: حسنعلی امینی - گل مراد القاسی - وجیه شکوری - یوسف نورزادگان - حسین درخشان
از چپ: حسنعلی امینی - گل مراد القاسی - وجیه شکوری - یوسف نورزادگان - حسین درخشان


منبع: اداره هنری، اسناد و انتشارات بنیاد شهید و امور ایثارگران استان مرکزی
برچسب ها
نام:
ایمیل:
* نظر:
خاطرات شفاهی
عکس
تازه های نشر
اخبار برگزیده