يکشنبه, ۱۳ بهمن ۱۳۹۸ ساعت ۰۹:۴۸
استان مرکزی در انقلاب مردمی سال 1357 که منجر به کنار زدن حکومت طاغوتی پهلوی شد 43 شهید را تقدیم این نظام مقدس نمود که در سری اول این ویژه نامه به معرفی 21 شهید از این تعداد خواهیم پرداخت.
ویژه نامه شهدای انقلاب 1357 استان مرکزی | سری اول

شهید رضا ابراهيم زاده طباطبايی : بیست و پنجم فروردین 1317 در شهرستان خمین به دنیا آمد. پدرش سیدحسن (فوت 1355 ‏) فروشنده بود و مادرش بتول خانم نام داشت. در حد دوره ابتدایی درس خواند. او نیز فروشنده بود، سال 1339 ‏ازدواج کرد و صاحب دو پسر و چهار دختر شد. بیستم اردیبهشت 1357 در زادگاهش هنگام تظاهرات علیه رژیم شاهنشاهی بر اثر اصابت گلوله به سر، شهید شد. مزارش در همان شهرستان واقع است.

ویژه نامه شهدای انقلاب 1357 استان مرکزی | سری اول


شهید محمدمهدي احمدي:نهم شهریور 1324 در شهرستان خمین به دنیا آمد. پدرش احمد، راننده بود و مادرش طوبا نام داشت. تا پایان دوره متوسطه در رشته تجربی درس خواند و دیپلم گرفت. او نیز راننده بود، سال 1347 ‏ازدواج کرد و صاحب یک پسر و سه دختر شد. بیست و ششم آبان 1357 در زادگاهش هنگام تظاهرات علیه رژیم شاهنشاهی بر اثر اصابت گلوله به کمر، شهید شد. مزارش در همان شهرستان واقع است.


شهید سعيد ادبجو: اول تیر 1347 در‏ شهرستان اراک به دنیا آمد. پدرش نجاتعلی، معلم بود و مادرش بتول نام داشت. دانش آموز پنجم ابتدایی بود، بیست و ششم آبان 1357 در زادگاهش توسط عوامل رژیم شاهنشاهی بر اثر اصابت گلوله به سینه، شهید شد. مزار او در گلزار شهدای همان شهرستان واقع است.


ویژه نامه شهدای انقلاب 1357 استان مرکزی | سری اول


شهید سيدعباس اسدي:دهم آبان 1340 در شهرستان ساوه به دنیا آمد. پدرش سیدکاظم شغل آزاد داشت و نام مادرش صغرا بود. دانش آموز سوم متوسطه بود. هجدهم مهر 1357 درزادگاهش هنگام تظاهرات علیه رژیم شاهنشاهی بر اثر اصابت گلوله به شهادت رسید. مزارش درگلزار شهدای همان شهرستان واقع است.


ویژه نامه شهدای انقلاب 1357 استان مرکزی | سری اول

شهید صفرعلي اسدي فيوج : ششم آبان 1316 در روستای دهنو از توابع شهرستان خمین به دنیا آمد. پدرش حاجعلی(فوت 1345 ‏) و نام مادرش قشنگ ناز (فوت 1347 ‏) بود، خواندن و نوشتن نمی دانست. فروشنده دوره گرد بود، سال 1338 ‏ازدواج کرد و صاحب دو پسر و دو دختر شد. هفتم آبان 1357 در شهرستان زادگاهش هنگام تظاهرات علیه رژیم شاهنشاهی بر اثر اصابت گلوله به سر، شهید شد. مزارش در روستای گوشه عظیم همان شهرستان واقع است.

ویژه نامه شهدای انقلاب 1357 استان مرکزی | سری اول


شهید علي اسکندري: دهم دی 1328 در‏ روستای مهرآباد از توابع شهرستان اراک به دنیا آمد. پدرش یعقوب، کشاورزی می کرد و مادرش فاجر نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. راننده بود، سال 1356 ازدواج کرد و صاحب یک دختر شد. بیست و ششم دی 1357 در شهرستان زادگاهش هنگام تظاهرات علیه رژیم شاهنشاهی بر اثر اصابت گلوله به سر، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.

ویژه نامه شهدای انقلاب 1357 استان مرکزی | سری اول

شهید حسين آقاخاني: بیستم اسفند 1329 در شهرستان اراک دیده به جهان گشود. پدرش محمدباقر و مادرش طاهره ‏نام داشت. تا پایان دوره ‏دکترا در رشته دامپزشکی درس خواند. دامپزشک بود، دوازدهم آذر1357 در تهران توسط عوامل رژیم شاهنشاهی بر اثر اصابت گلوله به سر، شهید شد. مزار او در همان شهرستان قرار دارد.


شهید اصغر آقازيارتي: دوم بهمن 1331 در روستای نادرآباد از توابع شهرستان شازند به دنیا آمد. پدرش رضا کشاورزی می کرد و ماد،ش خیرالنسا نام داشت. در حد خواندن و نوثمتن سواد آموخت. فروشنده دوره گرد بود. سال 1350 ازدواج کرد و صاحب یک پسر شد. بیست و هفتم بهمن 1357 در تهران هنگام تظاهرات علیه رژیم شاهنشاهی بر اثر اصابت گلوله به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.
ویژه نامه شهدای انقلاب 1357 استان مرکزی | سری اول

شهید حسين آقاگلي: سی ام شهریور 1342 در روستای ورین از توابع شهرستان محلات به دنیا آمد. پدرش علی اکبر، کشاورزی می کرد و مادرش زینب نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. تحصیلات خود را در حوزه علمیه ادامه داد. بیست و دوم بهمن 1357 در تهران هنگام تظاهرات علیه رژیم شاهنشاهی بر اثر اصابت گلوله به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش قرار دارد. برادوش اسداله نیز به شهادت وسیاه است.

ویژه نامه شهدای انقلاب 1357 استان مرکزی | سری اول

شهید احمدعلي باميان: دوم اردیبهشت1333 در روستای ریحان از توابع شهرستان خمین به دنیا آمد. پدرش هدایت اله، کشاورز بود و مادرش خانم سلطان نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. کارگر بود. سال1356، ازدواج کرد و صاحب یک پسر و یک دختر شد. دهم آذر1357در خمین هنگام تظاهرات علیه رژیم شاهنشاهی بر اثر اصابت گلوله به پهلو، شهید شد. مزار او در زادگاهش قرار دارد. برادرش بهمن نیز به شهادت رسیده است.


ویژه نامه شهدای انقلاب 1357 استان مرکزی | سری اول

شهید عباسقلي جراحي: هفتم مرداد 1311 در روستای فرفهان از توابع شهرستان خمین به دنیا آمد. پدرش یحیی(فوت 1358 ‏) بنا بود و مادرش خانم ناز (فوت1360 ‏) نام داشت. خواندن و نوشتن نمی دانست. او نیز بنا بود. سال 1341 ‏ازدواج کرد و صاحب چهار پسر و سه دختر شد. بیستم آذر1357 در شهرستان زادگاهش هنگام تظاهرات علیه رژیم شاهنشاهی بر اثر اصابت گلوله به شکم شهید شد. مزار او در همان شهرستان واقع است.

ویژه نامه شهدای انقلاب 1357 استان مرکزی | سری اول

شهید محمدرضا جعفرآبادي: هجدهم خرداد 1341در روستای جعغرآباد از توابع شهرستان خمین به دنیا آمد. پدرش ابراهیم، کشاورزی می کرد و مادرش زهرا نام داشت. در حد دوره ابتدایی درس خواند. نجار بود، بیست و دوم بهمن 1357 در تهران هنگام تظاهرات علیه رژیم شاهنشاهی بر اثر اصابت گلوله به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.

ویژه نامه شهدای انقلاب 1357 استان مرکزی | سری اول

شهید اکبر حسني:یکم مرداد 1336در روستای گرکان از توابع شهرستان آشتیان به دنیا آمد. پدرش عزت اله، کارگری می کرد و مادرش سکینه نام داشت. تا چهارم ابتدایی درس خواند. کاشیکار بود. سال 1354 ‏ازدواج کرد و صاحب یک پسر شد. بیست و دوم بهمن 1357 در تهران هنگام تظاهرات علیه رژیم شاهنشاهی بر اثر اصابت گلوله به سر، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.

ویژه نامه شهدای انقلاب 1357 استان مرکزی | سری اول

شهید حجت اله رضايي: سوم تیر 1348 ‏ در شهرستان اراک به دنیا آمد. پدرش شکراله، فروشنده دوره گرد بود و مادرش عذرا نام داشت. دانش آموز سوم ابتدایی بود. بیست و ششم دی 1357 ‏ در زادگاهش هنگام تظاهرات علیه رژیم شاهنشاهی بر اثر اصابت گلوله به کمر، شهید شد. مزارش در گلزار شهدای همان شهرستان واقع است.


ویژه نامه شهدای انقلاب 1357 استان مرکزی | سری اول

شهید داود خداوردي: یکم شهریور 1342 در روستای نادرآباد از توابع شهرستان آشتیان به دنیا آمد. پدرش قربانعلی، کشاورزی می کرد و مادرش صغرا نام داشت. در حد دوره متوسطه در رشته انسانی درس خواند. قفل ساز بود. بیست و چهارم بهمن 1357 در تهران هنگام تظاهرات علیه رژیم شاهنشاهی بر اثر اصابت گلوله به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.

ویژه نامه شهدای انقلاب 1357 استان مرکزی | سری اول

شهید محمدحسين خسروي: سوم تیر 1340 در روستای خوگان از توابع شهرستان خمین به دنیا آمد. پدرش محمد حسن، کشاورزی می کرد و مادرش طاهره ‏خانم نام داشت. تا دوم ابتدایی درس خواند. خیاط بود، هفدهم شهریور 1357 در تهران هنگام تظاهرات علیه رژیم شاهنشاهی بر اثر اصابت گلوله به سینه، شهید شد. مزارش در همان شهرستان واقع است.شهید شعبان علي خيري: پانزدهم آبان 1339‏ در روستای گازران از توابع شهرستان اراک به دنیا آمد. پدرش مظفر و مادرش فرخنده نام داشت. تا سوم ابتدایی درس خواند. خیاط بود. یکم اسفند 1375 در شهرستان زادگاهش هنگام تظاهرات علیه رژیم شاهنشاهی بر اثر اصابت گلوله به سر، شهید شد. مزار او در گلزار شهدای همان شهرستان واقع است.

ویژه نامه شهدای انقلاب 1357 استان مرکزی | سری اول

شهید ذبيح اله دارابي نژاد: هفتم شهریور 1304 در شهرستان اراک به دنیا آمد. پدرش روح اله و مادرش طلا نام داشت. در حد خواندن و نوشتن سواد آموخت. فروشنده دوره گرد بود، ازدواج کرد و صاحب سه پسر و پنج دختر شد. بیستم آذر 1357در زادگاهش هنگام تظاهرات علیه رژیم شاهنشاهی بر اثر اصابت گلوله به سینه، شهید شد. مزارش در گلزار شهدای همان شهرستان واقع است.
ویژه نامه شهدای انقلاب 1357 استان مرکزی | سری اول

شهید امير درمني عراقي: پانزدهم اسفند 1338 در شهرستان اراک به دنیا آمد. پدرش هوشنگ، در شرکت راه آهن کار می کرد و مادرش کبرا نام داشت. در حد دوره متوسطه در رشته انسانی درس خواند. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. بیست و هشتم اسفند 1357 در سنندج هنگام درگیری با گروه های ضد انقلاب بر اثر اصابت گلوله به سینه شهید شد. مزار او در گلزار شهدای زادگاهش واقع است.
ویژه نامه شهدای انقلاب 1357 استان مرکزی | سری اول


شهید صفرعلي دستجاني فراهاني: یکم تیر 1330 در روستای دستجان از توابع شهرستان تفرش به دنیا آمد. پدرش علی، کشاورز بود و مادرش فاطمه سلطان نام داشت. در حد خواندن و نوشتن سواد آموخت. او نیز کشاورز بود. سال 1357 ‏ازدواج کرد و صاحب دو پسر و یک دختر شد. هجدهم بهمن 1357 در کمیجان هنگام تظاهرات علیه رژیم شاهنشاهی بر اثر اصابت گلوله به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.

ویژه نامه شهدای انقلاب 1357 استان مرکزی | سری اول

شهید عباس دل شاد: چهارم آذر 1333 در روستای مانیزان از توابع شهرستان اراک به دنیا آمد. پدرش سیب و مادرش خانم سلطان نام داشت. تا پایان دوره ‏ابتدایی درس خواند. بنا بود، بیست و یکم بهمن 1357 در تهران هنگام تظاهرات علیه رژیم شاهنشاهی بر اثر اصابت گلوله به گردن، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.


ویژه نامه شهدای انقلاب 1357 استان مرکزی | سری اول


برچسب ها
نام:
ایمیل:
* نظر:
مطالب برگزیده استان ها
عکس
تازه های نشر
اخبار برگزیده