يکشنبه, ۱۳ بهمن ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۰۳
استان مرکزی در انقلاب مردمی سال 1357 که منجر به کنار زدن حکومت طاغوتی پهلوی شد 43 شهید را تقدیم این نظام مقدس نمود که در سری دوم این ویژه نامه به معرفی 22 شهید از این تعداد خواهیم پرداخت.
ویژه نامه شهدای انقلاب 1357 استان مرکزی | سری دوم

شهید عليرضا سرمدي: پنجم 1332 در شهرستان خمین به دنیا آمد. پدرش احمد و مادرش رقیه خاتون نام داشت. تا پایان دوره ‏متوسطه درس خواند و دیپلم گرفت. کارمند سازمان هلال احمر بود، سیزدهم شهریور 1357 در زادگاهش هنگام تظاهرات علیه رژیم شاهنشاهی بر اثر اصابت گلوله به سر، شهید شد. مزارش در همان شهرستان واقع است.

ویژه نامه شهدای انقلاب 1357 استان مرکزی | سری دوم

شهید تقي سعدي: دوم دی 1330 در‏ روستای دادمرز از توابع شهرستان تفرش به دنیا آمد. پدرش حسین(فوت 1350 ‏) کشاورزی می کرد و مادرش ام البنین نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. کارمند وزارت دفاع بود، سال 1353 ‏ازدواج کرد و صاحب دو پسر شد. سوم اسفند 1357 در تهران هنگام تظاهرات علیه رژیم شاهنشاهی بر اثر اصابت گلوله به سینه، شهید شد. مزارش در بهشت زهر ای همان شهرستان واقع است.

ویژه نامه شهدای انقلاب 1357 استان مرکزی | سری دوم

شهید غلام عباس سليماني: سی ام مرداد ‏1336 در روستای گوار از توابع شهرستان اراک به دنیا آمد. پدرش علی اوسط بنا بود و مادرش سکینه خاتون نام داشت. دانشجوی دوره کارشناسی در رشته راه وساختمان بود، یکم اردیبهشت 1357 در شهرستان زادگاهش هنگام تظاهرات علیه رژیم شاهنشاهی بر اثر اصابت گلوله به سینه، شهید شد.مزار او در زادگاهش واقع است.

ویژه نامه شهدای انقلاب 1357 استان مرکزی | سری دوم


شهید حيدر شرفي: سال 1337، در‏ روستای استوه از توابع شهرستان اراک به دنیا آمد. پدرش حسن و مادرش صدیقه نام داشت. تا سوم ابتدایی درس خواند. گچکار بود، بیست و دوم بهمن 1357 ‏، در تهران هنگام تظاهرات علیه رژیم شاهنشاهی بر اثر اصابت گلوله به قلب، شهید شد. مزارش در همان شهرستان واقع است.

شهید ايوب شريفي آشتياني: ششم آذر 1331در‏ شهرستان آشتیان به دنیا آمد. پدرش غلامحسین، کشاورزی می کرد و مادرش بتول نام داشت. تا پایان دوره متوسطه در رشته انسانی درس خواند و دیپلم گرفت. کارمند آموزش و پرورش بود، هجدهم آذر1357در زادگاهش هنگام تظاهرات علیه رژیم شاهنشاهی بر اثر اصابت گلوله به شهادت رسید. مزارش در همان شهرستان واقع است.

ویژه نامه شهدای انقلاب 1357 استان مرکزی | سری دوم


شهید محمدابراهيم شمسي: هفتم آبان 1332در شهرستان خمین به دنیا آمد. پدرش خلیل، طلا فروش بود و مادرش صدیقه نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. او نیز طلا فروش بود، سال 1347 ‏ازدوج کرد و صاحب دو دختر شد. بیستم آذر1357در زادگاهش هنگام تظاهرات علیه رژیم شاهنشاهی بر اثر اصابت گلوله به سر، شهید شد. مزارش در همان شهرستان واقع است.

ویژه نامه شهدای انقلاب 1357 استان مرکزی | سری دوم

شهید غلام رضا شهرابي فراهاني: هفدهم خرداد 1337 در روستای شهراب از توابع شهرستان تفرش به دنیا آمد. پدرش قاسم، کشاورزی می کرد و مادرش حلیمه خاتون نام داشت. در حد دوره ابتدایی درس خواند. خیاط بود، بیست و چهارم بهمن 1357 در تهران توسط عوامل رژیم شاهنشاهی بر اثر اصابت گلوله به شهادت رسید. مزارش در بهشت زهرای همان شهرستان واقع است.

ویژه نامه شهدای انقلاب 1357 استان مرکزی | سری دوم

شهید ترابعلي شيخلر: پانزدهم اردیبهشت1322 در روستای علیشار از توابع شهرستان ساوه به دنیا آمد. پدرش نجف و مادرش رقیه نام داشت. در حد دوره ابتدایی درس خواند. فروشنده بود، سال 1340 ‏ازدواج کرد و صاحب پنج پسر و یک دختر شد. بیست و سوم بهمن 1357 در خراقان شهرستان زادگاهش هنگام مبارزه علیه رژیم شاهنشاهی دچار سانحه رانندگی شد و به شهادت رسید. مزار او در گلزار شهدای زادگاهش واقع است. او را محراب نیز می نامیدند.


ویژه نامه شهدای انقلاب 1357 استان مرکزی | سری دوم

شهید عبدالرضا عشقي: چهارم بهمن 1335 در شهرستان آبادان به دنیا آمد. پدرش محمد، کارگر شرکت نفت بود و مادرش انیس نام داشت. تا پایان دوره ‏متوسطه درس خواند و دیپلم گرفت. دهم شهریور 1357 در زادگاهش هنگام تظاهرات علیه رژیم شاهنشاهی بر اثر اصابت گلوله به سر، شهید شد. مزارش در همان شهرستان قرار دارد. برادرش محمد رضا نیز به شهادت است.

ویژه نامه شهدای انقلاب 1357 استان مرکزی | سری دوم

شهید محمدتقي صفري: هفدهم مرداد1332 در شهرستان ساوه به دنیا آمد. پدرش علی اکبر، کشاورزی می کرد و مادرش سکینه نام داشت. تا پایان دوره کاردانی درس خواند. آموزگار بود. سال 1357 ‏ازدواج کرد. هجدهم مهر 1357 در زادگاهش هنگام تظاهرات علیه رژیم شاهنشاهی بر اثر اصابت گلوله به شهادت رسید. مزار او در گلزار شهدای همان شهرستان واقع است.
ویژه نامه شهدای انقلاب 1357 استان مرکزی | سری دوم

شهید غلام رضا عبدالهی بربرودي: سوم فروردین 1332  در شهرستان خمین به دنیا آمد. پدرش خداداد(فوت 1355 ‏) بنا بود و مادرش زهرا نام داشت. تا پایان دوره ‏ابتدایی درس خواند. تعمیر کار خودرو بود، سال 1346 ‏ازدواج کرد و صاحب دو پسر و یک دختر شد. بیست و یکم بهمن 1357  در تهران هنگام تظاهرات علیه رژیم شاهنشاهی بر اثر اصابت گلوله به پهلو، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.

ویژه نامه شهدای انقلاب 1357 استان مرکزی | سری دوم

شهید مرادعلي قره شيخلو: هفدهم اسفند 1316 در روستای زرند از توابع شهرستان ساوه به دنیا آمد. پدرش ابراهیم، کشاورزی می کرد و مادرش هاجر نام داشت. تا پایان دوره ‏ابتدایی درس خواند. او نیز کشاورز بود، سال 1345 ‏ازدواج کرد و صاحب دو پسر و سه دختر شد. بیست و دوم بهمن 1357 در محور زرند _ساوه هنگام مبارزه ‏علیه رژیم شاهنشاهی دچارسانحه رانندگی شد و به شهادت رسید. مزار او در گلزار شهدای زادگاهش واقع است.

شهید مرتضي کماني: دوم فروردین 1333، در روستای لکان از توابع شهرستان خمین به دنیا آمد. پدرش عباسعلی، کشاورز بود و مادرش مرضیه خاتون نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. نقاش ساختمان بود. سال 1351 ‏ازدواج کرد و صاحب یک پسر و یک دختر شد. بیست و دوم بهمن 1357، در تهران هنگام تظاهرات علیه رژیم شاهنشاهی بر اثر اصابت گلوله به قلب، شهید شد. مزارش درهمان شهرستان قرار دارد. برادرش داود نیز به شهادت رسیده است.

شهید درويش علي گنجي گودزري: یکم مهر 1333، در روستای کودرز از توابع شهرستان اراک به دنیا آمد. پدرش نادعلی و مادرش عالیه نام داشت. تا پایان دوره ‏ابتدایی درس خواند. پیرایشگر بود. هفدهم شهریور 1357، در تهران هنگام تظاهرات علیه رژیم شاهنشاهی بر اثر اصابت گلوله به سینه، شهید شد. مزارش در همان شهرستان واقع است.


ویژه نامه شهدای انقلاب 1357 استان مرکزی | سری دوم

شهید رمضان علي محمدي نادر آبادي: ششم بهمن 1332 در روستای نادرآباد از توابع شهرستان آشتیان به دنیا آمد. پدرش غلامحسین، کشاورزی می کرد و مادرش زهرا نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. راننده اداره راهنمایی و رانندگی بود، سال 1355 ‏ازدواج کرد. بیست و یکم بهمن 1357 در تهران هنگام تظاهرات علیه رژیم شاهنشاهی بر اثر اصابت گلوله به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.

ویژه نامه شهدای انقلاب 1357 استان مرکزی | سری دوم

شهید علي ملاباقري: پانزدهم دی 1339 در شهرستان تهران به دنیا آمد. پدرش حسن، کارگری می کرد و مادرش صدیقه نام داشت. تا پایان دوره متوسطه درس خواند و دیپلم گرفت. خبرنگار بود، ازدواج کرد. بیست و دوم بهمن 1357 در زادگاهش هنگام تظاهرات علیه رژیم شاهنشاهی بر اثر اصابت گلوله به شهادت رسید. مزارش در همان شهرستان واقع است.

ویژه نامه شهدای انقلاب 1357 استان مرکزی | سری دوم

شهید علي اصغر مويدي: ده ام اردیبهشت ‏1339 در ساوه به دنیا آمد. پدرش بیرامعلی نام داشت.  بیست و دوم بهمن 1357 در شهرستان زادگاهش هنگام تظاهرات علیه رژیم شاهنشاهی بر اثر اصابت گلوله به سینه، شهید شد.مزار او در بهشت زهرای تهران واقع است.

ویژه نامه شهدای انقلاب 1357 استان مرکزی | سری دوم

شهید محمد نبئي سنجاني: بیست و ششم مرداد 1332 در روستای سنجان از توابع شهرستان اراک به دنیا آمد. پدرش اصغر، کفاش بود و مادرش خانم نام داشت. تا پایان دوره راهنمایی درس خواند. کارگر شرکت بود، سال 1356 ‏ازدواج کرد و صاحب یک پسر شد. هفتم دی 1357 در زادگاهش هنگام تظاهرات علیه رژیم شاهنشاهی بر اثر اصابت گلوله به سر، شهید شد. مزارش در همان روستا واقع است.

ویژه نامه شهدای انقلاب 1357 استان مرکزی | سری دوم


شهید علي حيدر نصيري: دوم فروردین 1343 در روستای بازنه از توابع شهرستان شازند به دنیا آمد. پدرش محمد حسن، کارگری می کرد و مادرش بتول نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. کاشی کار بود، بیست و چهارم بهمن 1357 در تهران هنگام مبارزه علیه عوامل رژیم شاهنشاهی به شهادت رسید. مزارش در بهشت زهرای همان شهرستان واقع است.

شهید ذبيح اله نوري زاده: یازدهم آذر1331 در شهرستان اراک به دنیا آمد. پدرش باقر فروشنده بود و مادرش گوهر تاج نام داشت. تا پایان دوره متوسطه در رشته اقتصاد درس خواند و دیپلم گرفت. دبیر بود. بیست و یکم آذر1357در زادگاهش هنگام تظاهرات علیه رژیم شاهنشاهی بر اثر اصابت گلوله به سر، شهید شد. مزارش در گلزار شهدای همان شهرستان واقع است.

ویژه نامه شهدای انقلاب 1357 استان مرکزی | سری دوم

شهید احمد ولي زاده: پانزدهم اردیبهشت 1333 ‏، در شهرستان اراک به دنیا آمد. پدرش محمد، در شرکت راه آهن کار می کرد و مادرش مریم نام داشت. تا سوم متوسطه در رشته اقتصاد درس خواند. بیست و دوم بهمن 1357، در تهران هنگام تظاهرات علیه رژیم شاهنشاهی بر اثر اصابت گلوله به قلب ، شهید شد. مزارش در بهشت زهر ای همان شهرستان واقع است.

ویژه نامه شهدای انقلاب 1357 استان مرکزی | سری دوم

شهید کاظم يعقوبي: دوم مهر 1337 در‏ شهرستان اراک به دنیا آمد. پدرش محمدرضا، عضو کادر شهربانی بود و مادرش بتول نام داشت. تا پایان دوره متوسطه در رشته انسانی درس خواند و دیپلم گرفت. شانزدهم مهر 1357 در زادگاهش هنگام تظاهرات علیه رژیم شاهنشاهی بر اثر اصابت گلوله به سر، شهید شد. مزارش در گلزار شهدای همان شهرستان واقع است.

ویژه نامه شهدای انقلاب 1357 استان مرکزی | سری دوم
برچسب ها
نام:
ایمیل:
* نظر:
خاطرات شفاهی
عکس
تازه های نشر
اخبار برگزیده