شنبه, ۰۳ اسفند ۱۳۹۸ ساعت ۱۶:۵۶
از چپ: سلمانعلی مومنی - اسماعیل حمیدی - حسن مدد
از چپ: سلمانعلی مومنی - اسماعیل حمیدی - حسن مدد
سلمانعلی مومنی
سلمانعلی مومنی
از چپ: ... - صفر شهسواری - سلمانعلی مومنی - شهید محمدحسن قائمی
از چپ: ... - صفر شهسواری - سلمانعلی مومنی - شهید محمدحسن قائمی
از چپ: ... - خاتم لر - سلمانعلی مومنی - نعمتی
از چپ: ... - خاتم لر - سلمانعلی مومنی - نعمتی
نفر سمت راست: مرحوم اکبر اسدی
نفر سمت راست: مرحوم اکبر اسدی
از چپ: سلمانعلی مومنی - اسماعیل محمدی - حسن علی مدد
از چپ: سلمانعلی مومنی - اسماعیل محمدی - حسن علی مدد
رزمندگان لشکر 17 - جنوب 1363
رزمندگان لشکر 17 - جنوب 1363
رزمندگان لشکر 17 در حال غذا خوردن 1364
رزمندگان لشکر 17 در حال غذا خوردن 1364
از چپ: نفر سوم ایستاده شهید مهدی ناصری - نفر پنجم شهید موسی تفرشی
از چپ: نفر سوم ایستاده شهید مهدی ناصری - نفر پنجم شهید موسی تفرشی
از چپ: خراسانی - سلمانعلی مومنی- محمود نوری
از چپ: خراسانی - سلمانعلی مومنی- محمود نوری
رزمندگان شهر ساوه - شهیدان تصویر : شهید مهدی ناصری - شهید موسی تفرشی
رزمندگان شهر ساوه - شهیدان تصویر : شهید مهدی ناصری - شهید موسی تفرشی
سلمانعلی مومنی
سلمانعلی مومنی
از چپ: ذوالقدر - محمد شاه محمدی - سلمانعلی مومنی
از چپ: ذوالقدر - محمد شاه محمدی - سلمانعلی مومنی
از چپ: مرحوم شمس الله کشمیری - سلمانعلی مومنی
از چپ: مرحوم شمس الله کشمیری - سلمانعلی مومنی
رزمندگان لشکر 17 در حال صرف نهار - 1365 جنوب
رزمندگان لشکر 17 در حال صرف نهار - 1365 جنوب
دو تن از رزمندگان لشکر 17 - 1366
دو تن از رزمندگان لشکر 17 - 1366
محمد صدر پور
محمد صدر پور
رزمندگان لشکر 17 - سال 1366 سرپل ذهاب
رزمندگان لشکر 17 - سال 1366 سرپل ذهاب
از چپ: خراسانی - سلمانعلی مومنی
از چپ: خراسانی - سلمانعلی مومنی
لشکر 17 - سال 1363 - جنوب
لشکر 17 - سال 1363 - جنوب

برچسب ها
نام:
ایمیل:
* نظر:
خاطرات شفاهی
عکس
تازه های نشر
اخبار برگزیده