پنجشنبه, ۰۵ تير ۱۳۹۹ ساعت ۱۰:۲۶
نوید شاهد استان مرکزی در راستای حفظ و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، تصمیم به انتشار تصاویر رزمندگان نموده است که از سال 94 به صورت سری در حال انتشار می باشد. شما را به دیدن این تصاویر دعوت میکنیم.
رمندگان استان مرکزی 1366 لشکر 17 علی ابن ابیطالب
رمندگان استان مرکزی 1366 لشکر 17 علی ابن ابیطالب
از چپ: محمدتقی شجری - ... - غلامرضا آقایی
از چپ: محمدتقی شجری - ... - غلامرضا آقایی
از چپ: غلامرضا آقایی - رنجبر
از چپ: غلامرضا آقایی - رنجبر
از چپ: داود سلیمانی - غلامرضا آقایی
از چپ: داود سلیمانی - غلامرضا آقایی
از چپ: آیت رواقی - حاج محمدرضا لطفعلی نیا- غلامرضا آقایی
از چپ: آیت رواقی - حاج محمدرضا لطفعلی نیا- غلامرضا آقایی
از چپ: شهید مرتضی لعلی - غلامرضا آقایی
از چپ: شهید مرتضی لعلی - غلامرضا آقایی
از چپ: خلیل شیرازی - مجتبی مختاری - جواد قلعی - غلامرضا آقایی
از چپ: خلیل شیرازی - مجتبی مختاری - جواد قلعی - غلامرضا آقایی
رژه 31 شهریور 1364 - سپاه روح الله اراک
رژه 31 شهریور 1364 - سپاه روح الله اراک
رژه 31 شهریور 1364 - سپاه روح الله اراک
رژه 31 شهریور 1364 - سپاه روح الله اراک
اعزام به جبهه رزمندگان 1363 - اراک
اعزام به جبهه رزمندگان 1363 - اراک
از چپ: غلامرضا آقایی - رضا آقایی - حسین آقایی
از چپ: غلامرضا آقایی - رضا آقایی - حسین آقایی
داود سلیمانی
داود سلیمانی
داود سلیمانی
داود سلیمانی
از چپ: داود سلیمانی - غلامرضا آقایی
از چپ: داود سلیمانی - غلامرضا آقایی
حسینیه لشکر 17 شهرک بدر - قبل از عملیات کربلای 4 -1365
حسینیه لشکر 17 شهرک بدر - قبل از عملیات کربلای 4 -1365
شهید مرتضی حیدری
شهید مرتضی حیدری
از چپ: احد لطفعلی نیا - شهید وحیدرضا لطفعلی نیا
از چپ: احد لطفعلی نیا - شهید وحیدرضا لطفعلی نیا
از چپ: ... - علی رضایی - غلامرضا آقایی - حمید امامی
از چپ: ... - علی رضایی - غلامرضا آقایی - حمید امامی
از چپ: احد لطفعلی نیا - شهید وحید رضا لطفعلی نیا
از چپ: احد لطفعلی نیا - شهید وحید رضا لطفعلی نیا
شهید وحید رضا لطفعلی نیا
شهید وحید رضا لطفعلی نیا

برچسب ها
نام:
ایمیل:
* نظر: