شنبه, ۲۹ شهريور ۱۳۹۹ ساعت ۲۱:۲۶
نوید شاهد استان مرکزی بخشی از آثار ارسالی شرکت کنندگان مسابقه عکاسی "ما ملت امام حسینیم" را منتشر نموده و به قید قرعه به یک نفر از شرکت کنندگان (محمد و رقیه شریعتی) هدیه نقدی اهدا نمود.
احمدرضا کریمی از تهران
احمدرضا کریمی از تهران
احمدرضا کریمی از تهران
احمدرضا کریمی از تهران
اکرم بمانی از روستای اکبر آباد
اکرم بمانی از روستای اکبر آباد
اکرم بمانی از روستای اکبر آباد
اکرم بمانی از روستای اکبر آباد
اکرم بمانی از روستای اکبر آباد
اکرم بمانی از روستای اکبر آباد
حسن شریفی ستوده از تهران
حسن شریفی ستوده از تهران
سیده مریم حسینی نیا از دره شهر
سیده مریم حسینی نیا از دره شهر
رضا تاج آبادی اراک
رضا تاج آبادی اراک
رضا تاج آبادی اراک
رضا تاج آبادی اراک
رضا تاج آبادی اراک
رضا تاج آبادی اراک
رقیه و محمد شریعتی از یزد
رقیه و محمد شریعتی از یزد
رقیه و محمد شریعتی از یزد
رقیه و محمد شریعتی از یزد
رقیه و محمد شریعتی از یزد
رقیه و محمد شریعتی از یزد
رقیه و محمد شریعتی از یزد
رقیه و محمد شریعتی از یزد
زرین خدابنده لو از ملایر
زرین خدابنده لو از ملایر
زرین خدابنده لو از ملایر
زرین خدابنده لو از ملایر
زرین خدابنده لو از ملایر
زرین خدابنده لو از ملایر
سمیه شعبانی از اراک
سمیه شعبانی از اراک
سید عارف حسینی از تهران
سید عارف حسینی از تهران
عاطفه میرزایی از اراک
عاطفه میرزایی از اراک
عاطفه میرزایی از اراک
عاطفه میرزایی از اراک
عاطفه میرزایی از اراک
عاطفه میرزایی از اراک
عابد غلامیان از دره شهر
عابد غلامیان از دره شهر
عابد غلامیان از دره شهر
عابد غلامیان از دره شهر
عابد غلامیان از دره شهر
عابد غلامیان از دره شهر
عرفان تاج آبادی از اراک
عرفان تاج آبادی از اراک
علی اناری از اراک
علی اناری از اراک
علی اناری از اراک
علی اناری از اراک
علی اناری از اراک
علی اناری از اراک
سید علیرضا حسینی دره شهر
سید علیرضا حسینی دره شهر
امیررضا غلامیان از دره شهر
امیررضا غلامیان از دره شهر
امیررضا غلامیان از دره شهر
امیررضا غلامیان از دره شهر
محمد اناری از اراک
محمد اناری از اراک
محمد اناری از اراک
محمد اناری از اراک
محمد اناری از اراک
محمد اناری از اراک
محمدحسن غضنفری از اصفهان
محمدحسن غضنفری از اصفهان
محمدحسن غضنفری از اصفهان
محمدحسن غضنفری از اصفهان
محمدطاها طایفی از روستای وردیج
محمدطاها طایفی از روستای وردیج
محمدطاها طایفی از روستای وردیج
محمدطاها طایفی از روستای وردیج
معصومه میرزایی از همدان
معصومه میرزایی از همدان
معصومه میرزایی از همدان
معصومه میرزایی از همدان
معصومه میرزایی از همدان
معصومه میرزایی از همدان

برچسب ها
نام:
ایمیل:
* نظر:
مطالب برگزیده استان ها
عکس
تازه های نشر
اخبار برگزیده