سه‌شنبه, ۰۶ آبان ۱۳۹۹ ساعت ۱۶:۱۲
نوید شاهد - در راستای حفظ و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، تصمیم به انتشار تصاویر رزمندگان نموده است که از سال 94 به صورت سری در حال انتشار می باشد. شما را به دیدن این تصاویر دعوت میکنیم.
بازدید از اسیر جنگی آزاده فرج الله باقری شهریور 1369
بازدید از اسیر جنگی آزاده فرج الله باقری شهریور 1369
از چپ: فرج الله عبدی - آزاده حاجعباس درمان - آزاده سید فضل الدین ابطحی - عبداله خیر آبادی
از چپ: فرج الله عبدی - آزاده حاجعباس درمان - آزاده سید فضل الدین ابطحی - عبداله خیر آبادی
از چپ: صادق خیرآبادی - نور خیرآبادی - شهید محمد حسین آبادی - فرج اله قدسی
از چپ: صادق خیرآبادی - نور خیرآبادی - شهید محمد حسین آبادی - فرج اله قدسی
از چپ: محمدرضا نو بختی - فرج الله باقری - سعید بخشنده - ... - شهید محمدرضا نور بهشت
از چپ: محمدرضا نو بختی - فرج الله باقری - سعید بخشنده - ... - شهید محمدرضا نور بهشت
محوطهدانشگاه شهید بهشتی 1360 - دوران انقلاب فرهنگی دانشجویان تربیت معلم
محوطهدانشگاه شهید بهشتی 1360 - دوران انقلاب فرهنگی دانشجویان تربیت معلم
مراسم استقبال بازگشت از حج آزاده فرج اله باقری
مراسم استقبال بازگشت از حج آزاده فرج اله باقری
از چپ : رضا آسنجرانی - ... - فرج اله فیضی - ... - رضا زهدی - سید فضل الله ابطحی - محمدعلی رسولی - فرج اله عبدی
از چپ : رضا آسنجرانی - ... - فرج اله فیضی - ... - رضا زهدی - سید فضل الله ابطحی - محمدعلی رسولی - فرج اله عبدی
از چپ: سید شمس الدین ابطحی - فرج اله عبدی
از چپ: سید شمس الدین ابطحی - فرج اله عبدی
بازگشت از اسارت - شهریور 1369 - دانشگاه اراک
بازگشت از اسارت - شهریور 1369 - دانشگاه اراک
از چپ: محمدآقا باقری - ابراهیم باقری - علی باقری
از چپ: محمدآقا باقری - ابراهیم باقری - علی باقری
محوطه دانشگاه شهید بهشتی - اردیبهشت 1361 تهران
محوطه دانشگاه شهید بهشتی - اردیبهشت 1361 تهران
بازگشت از اسارت - شهریور 1369
بازگشت از اسارت - شهریور 1369
از چپ : محمدرضا نوبختی - صادق آئینه وند- فرج اله عبدی - محمدباقر محبتی کرمانی - سعید بخشنده - محمدرضا نور بهشت-...-...
از چپ : محمدرضا نوبختی - صادق آئینه وند- فرج اله عبدی - محمدباقر محبتی کرمانی - سعید بخشنده - محمدرضا نور بهشت-...-...
از چپ: رمضان رخشان - سید فضل الدین ابطحی - فرج اله عبدی
از چپ: رمضان رخشان - سید فضل الدین ابطحی - فرج اله عبدی
از چپ: ایستاده: سید علی اجاقی - حسین عموشاهی - فرج اله فصیحی - فرج اله عبدی . نشسته : وحید اکرمی - سید فضل الدین ابطحی - حسن صولتی
گردهمایی آزادگان - تهران
از چپ: ایستاده: سید علی اجاقی - حسین عموشاهی - فرج اله فصیحی - فرج اله عبدی . نشسته : وحید اکرمی - سید فضل الدین ابطحی - حسن صولتی گردهمایی آزادگان - تهران
از چپ: احمد جهانپناه - اسماعیل نادری - ... - ... - سید فضل الدین ابطحی - محمود عاشوری - محسن فعال - ...-...- عباس درمان - فرج اله باقری
از چپ: احمد جهانپناه - اسماعیل نادری - ... - ... - سید فضل الدین ابطحی - محمود عاشوری - محسن فعال - ...-...- عباس درمان - فرج اله باقری
از چپ: نور اله خیرآبادی - فرج اله باقری
از چپ: نور اله خیرآبادی - فرج اله باقری
از چپ: ...- سید فضل الدین ابطحی - فرج اله عبدی - ...- ...- اسماعیل نادری - ...- عباس درمان
از چپ: ...- سید فضل الدین ابطحی - فرج اله عبدی - ...- ...- اسماعیل نادری - ...- عباس درمان
از چپ: شهید محمدحسین باقری - شهید ابوالقاسم زینعلی - محمود زینعلی - محمود باقری - فرج اله باقری
از چپ: شهید محمدحسین باقری - شهید ابوالقاسم زینعلی - محمود زینعلی - محمود باقری - فرج اله باقری
از چپ: صدراله آقاخانی - شهید محمدحسین باقری - فرج اله باقری
از چپ: صدراله آقاخانی - شهید محمدحسین باقری - فرج اله باقری

برچسب ها
نام:
ایمیل:
* نظر:
مطالب برگزیده استان ها
عکس
تازه های نشر
اخبار برگزیده