نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

برچسب ها - دختر
برچسب: دختر
1361 ازدواج کرد و صاحب یک پسر و یک دختر...
کد خبر: ۴۸۰۷۴۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۳/۱۳


1354 ازدواج کرد و صاحب یک دختر شد از سوی...
کد خبر: ۴۸۰۷۲۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۳/۱۳


بود ازدواج کرد و صاحب یک دختر شد به عنوان...
کد خبر: ۴۸۰۷۲۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۳/۱۳


پسر و دو دختر شد به عنوان بسیجى در جبهه...
کد خبر: ۴۸۰۷۰۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۳/۱۳


پسر و دو دختر شد شهید افراس آب پاسدار بود...
کد خبر: ۴۸۰۶۶۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۳/۱۲


و صاحب یک پسر و یک دختر شد از سوى...
کد خبر: ۴۸۰۶۴۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۳/۱۲


درس خواند سال 1361 ازدواج کرد و صاحب یک دختر...
کد خبر: ۴۸۰۶۲۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۳/۱۲


خواهی ازدواج کنی و دختر مردم را حیران کنی گفت...
کد خبر: ۴۸۰۶۱۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۳/۱۲


یک فرزند پسر و یک فرزند دختر به یادگار مانده...
کد خبر: ۴۸۰۵۹۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۳/۱۱


صاحب یک پسر و یک دختر شد به عنوان پاسدار... قرار می داد خطاب به دخترش معصومه عزیزم سلام از...
کد خبر: ۴۸۰۵۷۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۳/۱۱


و صاحب یک پسر و یک دختر شد به عنوان...
کد خبر: ۴۸۰۵۷۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۳/۱۱


دارای دو فرزند دختر و پسر بود پاسدار بود و...
کد خبر: ۴۸۰۵۵۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۳/۱۰


زندگینامه شهید حسین اسماعیلی کاخ
حاصل این ازدواج 4 فرزند است یک دختر به نام...
کد خبر: ۴۸۰۵۵۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۳/۱۱


دوره آموزش نظامی به پادگان چهل دختر رفت و در...
کد خبر: ۴۸۰۵۲۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۳/۱۰


که ماحصل ازدواج ایشان یک دختر و یک پسر است... افزود دخترم هشت ساله و پسرم شش ماهه بود که...
کد خبر: ۴۸۰۵۱۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۳/۱۰


پسر و یک دختر شد از سوی بسیج در جبهه...
کد خبر: ۴۸۰۵۱۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۳/۱۰


اقدام تحسین برانگیز یسنا هویدی دختر شهید مدافع حرم امیر...
تسنیم از دزفول یسنا هویدی دختر شهید مدافع حرم امیر... مساجد خوزستان اظهار داشت اقدام تحسین برانگیز یسنا دختر شهید... در این دیدار از این اقدام تحسین برانگیز دختر شهید...
کد خبر: ۴۸۰۴۹۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۳/۰۹


پسر و یک دختر شد از سوی بسیج در جبهه...
کد خبر: ۴۸۰۴۸۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۳/۱۰


پسر و یک دختر شد از سوی بسیج در جبهه... را خود و بر دخترم بیاموزند که به فرموده حضرت...
کد خبر: ۴۸۰۴۷۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۳/۰۸


بود سال ۱۳۶۱ ‏ازدواج کرد و صاحب دو دختر شد...
کد خبر: ۴۸۰۴۷۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۳/۰۸


پربازدید ها