نوید شاهد| پایگاه فرهنگ شهادت

مستند/ «عقابان بازي دراز»

مستند/ «عقابان بازي دراز»

این مستند بازگوی زندگی و خاطرات شفاهی محسن وزوایی از زبان خانوده و همرزمان شهید است، شهید محسن وزوایی پس از حماسه آفرینی در عملیات‌های متعدد و به ویژه بیت المقدس، در دهم اردیبهشت 1361 به شهادت رسید.