نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

نگاهی به زندگی سردار شهيد حسين مظفري

نگاهی به زندگی سردار شهيد حسين مظفري

در آستانة پاييز 1344 كودكي از تبار سبز سپيدار بر دامان مهربان ‹‹ سپيدان ›› شكفت و بار ديگر اشك شوق را از ديدگان هميشه باراني چله گاه(1) جاري ساخت . اين غريبة كوچك را حسين ناميدند . حسين تحت توجهات پدر و مادري درد آشنا مباني مذهب را فرا گرفت و از همان كودكي مسجد محله را جلوه گاه تجليات عارفانة خود ساخت.
زندگی نامه سردار شهيد ميثم كوشكي

زندگی نامه سردار شهيد ميثم كوشكي

در آتشباران مرداد1362 ، مردي از قبيلة اشراق بر دستهاي مردم قدرشناس جهرم تشييع و در گلزار شهداي فردوس اين شهر به خاك سپرده شد . بر تابوت منور او كه با پرچم سه رنگ افتخار آذين شده بود نامي آشنا به چشم مي خورد كه بر سپيد كاغذ اين گونه نقش بسته بود .
زندگينامه شهيد مهندس علي محمد مجيدي

زندگينامه شهيد مهندس علي محمد مجيدي

مشاور عمراني وزارت كشور شهيد مهندس علي محمد مجيدي در 11 دي ماه 1325 هجري شمسي ‚ در خانواده اي با ايمان و مذهبي بدنيــــا آمد ‚ در سن 5 سالگي پدر را از دست داد . از آن زمان ‚ تحت سرپرستي مادري مؤمنه و فداكار و برادران بزرگترش كه همانند پدر در حق او محبت و ايثار نمودند ‚ قرار گرفت .
زندگي نامه شهيد حبيب مالكي از شهدای هفتم تیر ماه 60

زندگي نامه شهيد حبيب مالكي از شهدای هفتم تیر ماه 60

فرماندار ايرانشهر حبيب در سال 1334 در يكي از محلات معروف و قديمي تهران بنام بازارچه نايب السلطنه و در يك خانواده اصيـل مذهبي متولد شد . تحصيلات ابتدايي خود را در دبستان اديب نيشابوري و دوران متوسطه را در دبيرستان كريــــم خان زند گذراند و از دبيرستان فردوي ديپلم خود را گرفت .

زندگي نامه سردار شهيد محمد همامي

شهيد محمد در نوروز 1338 در شهرضا ميان يك خانواده كارگري بدنيا آمد با پشتكار و جديت و پشتكار مراحل تحصيل را پشت سر گذاشت وارد دانشگاه شد .محمود به زودي در سلك دانشجويان متعهد و پيوسته باروحانيت در آمد .
نگاهی به زندگی نامه شهید نذیر شرکاء

نگاهی به زندگی نامه شهید نذیر شرکاء

شهید نذیر شرکا بیست و پنجم تیر ماه 1361 در 8 کیلومتری خرمال خاک دشمن به شهادت رسید.