نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

بریده جراید!

بریده جراید!

پدرش می گوید: «مسعود عشق و علاقه زیادی به امیرالمومنین علی (ع)و امام حسین(ع) داشت. در کنکور قبول شد اما تکلیف خود دانست که به جبهه برود».
«علم» همانند مشعلی فروزان است

«علم» همانند مشعلی فروزان است

شهید «سیدمصطفی هاشمی نژاد» در وصیت نامه اش می نگارد: با درس خواندن مشت محکمی بر دهان دشمن میزنید. و همواره می توانید درعرصه ی پیکار توحید مانند مشعل فروزان روشنی بخش و باعث گرمی محیط اطراف خود باشید.
تک تیرانداز بستان

تک تیرانداز بستان

شهید «حسین غلام» که در شهرستان تهران متولد شد به عنوان بسیجی در جبهه حضور یافت. و در بستان بر اثر اصابت گلوله به شکم به دیار الهی شتافت.
انتشار دست نویس های شهید روحانی «مسعود بیات»

انتشار دست نویس های شهید روحانی «مسعود بیات»

شهید «مسعود بیات» در مدتی که در جبهه حضور داشته است قلم به دست میگیرد و اوضاع و احوال جامعه را قلمی هنرمندانه به روی کاغذ می آورد که در ادامه در سایت نوید شاهد می بینید.
شهیدی که در امامزاده جعفر به خاک سپرده شد

شهیدی که در امامزاده جعفر به خاک سپرده شد

شهید «حسین تاجیک» که در شهرستان ری متولد شد به عنوان بسیجی در جبهه حضور یافت. و در سقز هنگام درگیری با اشرار به دیار الهی شتافت.
گزارش تصویری نوید شاهد از شهید «فضلعلی تاجیک»

گزارش تصویری نوید شاهد از شهید «فضلعلی تاجیک»

شهید «فضلعلی تاجیک» که در شهرستان ورامین متولد شد به عنوان یکی از نیروهای جان بر کف ارتش مقتدر جمهوری اسلامی ایران در جبهه حضور یافت. و در قصرشیرین به دیار الهی شتافت.