نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

گزارش تصویری از مزار شهید نوجوان مدافع حرم عرفان مسعودی

گزارش تصویری از مزار شهید نوجوان مدافع حرم عرفان مسعودی

شهید نوجوان مدافع حرم عرفان مسعودی فرزند گرامی آقای عبدالمحمد مسعودی و برادرزاده گرانقدر شهید عبدالحمید مسعودی
متن وصیت نامه شهید احمد کاظمی

متن وصیت نامه شهید احمد کاظمی

خداوندا فقط مي خواهم شهيد شوم شهيد در راه تو، خدايا مرا بپذير و در جمع شهدا قرار بده. خداوندا روزي شهادت مي خواهم كه از همه چيز خبري هست الا شهادت