نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

سومین «شهید محراب» و «معلم اخلاق» در آیینه کتاب

سومین «شهید محراب» و «معلم اخلاق» در آیینه کتاب

معلم اخلاق و مهذب نفوس، شهید آیت‌الله سید عبدالحسین دستغیب بیش از هر چیز در جامعه دینی ما جایگاهی عرفانی دارتد. ایشان را به تقرب‌جوی درگاه خدا و دستگیری از بندگان او می‌شناسند و آثار ماندگارش که پس از سال‌ها هنوز مورد مراجعه مشتاقان عرفان اسلامی است، شاهدی بر این مدعاست.
روایت شهید «مرتضی مطهری» در نخستین دفتر مجموعه «افلاکیان زمین»

روایت شهید «مرتضی مطهری» در نخستین دفتر مجموعه «افلاکیان زمین»

«استاد مطهری در تمام مدتی که امام خمینی در تبعید خارج از کشور به سر می‌بردند، ارتباط خود را با ایشان حفظ کرده بود و بارزترین نماینده طرز فکر امام در ایران به شمار می‌رفت. شهادت آیت‌الله سید مصطفی خمینی اوج این ارادت بود که زمینه‌ساز دوره جدید نهضت اسلامی گردید.» بخشی از فصل «امام به او اعتماد داشت» از نخستین دفتر مجموعه کتاب‌های «افلاکیان زمین» را خواندید.