نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

شهید صدوق آگاهانه در مسیر نابودی رژیم  اشغالگر قدس گام نهاد

شهید صدوق آگاهانه در مسیر نابودی رژیم  اشغالگر قدس گام نهاد

 شهید آیت‌الله محمدصادق صدوق گلپایگانی بسیار تاکید داشت که حکومت پهلوی تنها نیست و آمریکا و رژیم  اشغالگر قدس برای از بین بردن اسلام برنامه ریزی کرده‌اند. او آگاهانه گام در مبارزه نهاد و اگر شهید نمی‌شد یاری موثر برای حضرت امام خمینی بود.