سه‌شنبه, ۳۰ دی ۱۳۹۹ ساعت ۱۸:۱۲
نوید شاهد - استان مرکزی در دوران دفاع مقدس و دوران مبارزه برای پیروزی انقلاب اسلامی، 95 زن شهید تقدیم انقلاب کرده است. که ما در 5 سری خبری به معرفی آنها خواهیم پرداخت.

زنان شهید استان مرکزی - سری پنجم

شهید عذرا مالکی : چهارم مرداد 1370 در شهرستان خوانسار به دنیا آمد. پدرش مراد علی و مادرش زهرا نام داشت. خواندن و ‏نوشتن نمی دانست. خانه دار بود. سال 1325 ‏ازدواج کرد و صاحب شش فرزند شد. هشتم بهمن 1365، در بمباران هوایی خمین به شهادت رسید. مزارش در شهرستان گلپایگان قرار دارد. فرزندش لیلا قریشی نیز شهید شده است.

زنان شهید استان مرکزی - سری پنجم
شهید کمیله محبوبیان : بیستم تیر 1337 در شهرستان آبادان به دنیا آمد. پدرش ابراهیم و مادرش زنویه نام داشت. تا سوم ابتدایی درس خواند. خانه دار بود. دوم شهریور 1360، در زادگاهش بر اثر اصابت ترکش خمپاره به سر، شهید شد. مزارش در همان شهرستان واقع است.

زنان شهید استان مرکزی - سری پنجم
شهید رقیه مسلمی : نهم تیر 1342 در روستای رستاق از توابع شهرستان خمین به دنیا آمد. پدرش محمد، کارگر بود و مادرش کوکب نام داشت. خواندن و نوشتن نمی دانست. خانه دار بود. سال1360، ‏ازدواج کرد و صاحب دو دختر شد. هفتم بهمن 1365 در بمباران هوایی شهرستان زادگاهش به شهادت رسید. مزارش در همان شهرستان قرار دارد. همسرش فضل اله یوسفی و فرزند ش مینا نیز به شهادت رسیده اند.

زنان شهید استان مرکزی - سری پنجم
شهید زینب ملک حسینی : سال 1309 ‏، در روستای طرمزد از توابع شهرستان اراک به دنیا آمد. پدرش علیرضا نام داشت. خواندن و ‏نوشتن نمی دانست. خانه دار بود. بیست و سوم دی 1365، در بمباران هوایی شهرستان زادگاهش به شهادت رسید. مزارش در گلزار شهدای همان شهرستان واقع است.

زنان شهید استان مرکزی - سری پنجم
شهید عصمت ملک زاده: سال 1335 در روستای ویسمه از توابع شهرستان اراک به دنیا آمد. پدرش محموز (شهادت 1365)، بنا بود و مادرش سکینه نام داشت. تا چهارم ابتدایی درس خواند. خانه دار بود. ازدواج کرد و صاحب یک پسر و دو دختر شد. بیست و ششم دی 1365، در بمباران هوایی شهرستان زادگاهش زیر آوار ماند و به شهادت رسید. مزارش در گلزار شهدای همان شهرستان قرار دارد. خواهرش مریم نیز شهید شده است.

زنان شهید استان مرکزی - سری پنجم
شهید مریم ملک زاده : یکم مهر 1328 در روستای ویسمه از توابع شهرستان اراک به دنیا آمد. پدرش محمود (شهادت 1365 ‏) ، بنا بود و مادرش سکینه نام داشت. خواندن و نوشتن نمی دانست. خانه دار بود. ازدواج کرد و صاحب چهار پسر شد. بیست و ششم دی 1365 ‏، در بمباران هوایی شهرستان زادگاهش بر اثر ضربه مغزی به شهادت رسید. مزارش در گلزار شهدای همان شهرستان قرار دارد. خواهرش عصمت نیز شهید شده است.

زنان شهید استان مرکزی - سری پنجم
شهید صفیه موتورچی : سال 1294 در شهرستان خرمشهر به دنیا آمد. پدرش مکی نام داشت. خواندن و ‏نوشتن نمی دانست. خانه دار بود. بیست و هشتم مهر 1359 در بمباران هوایی زادگاهش به شهادت رسید. اثری از پیکرش به دست نیامد.

زنان شهید استان مرکزی - سری پنجم
شهید شکویه مهدی نژاد : سال 1342 در شهرستان خرمشهربه دنیا آمد. پدرش حسن، آهنگری می کرد و مادرش کمیله نام داشت. خواندن و ‏نوشتن نمی دانست. خانه دار بود. بیست و هشتم مهر 1359 در بمباران هوایی زادگاهش به شهادت رسید. اثری از پیکرش به دست نیامد.

زنان شهید استان مرکزی - سری پنجم
شهید آرزو میرعشق الله : سال1365 شهرستان اراک به دنیا آمد. پدرش حسن، راننده بود و مادرش فخرالسادات نام داشت. بیست ودوم دی 1365، در بمباران هوایی زادگاهش زیر آوار ماند و به شهادت رسید. مزارش در گلزار شهدای همان شهرستان واقع است.

زنان شهید استان مرکزی - سری پنجم
شهید سیده رقیه میری آشتیانی : چهاردهم آذر 1304 در شهرستان آشتیان به دنیا آمد. پدرش سیدمرتضی (فوت 1345 ‏) کشاورزی می کرد و مادرش حاجیه خانم (فوت 1350 ‏) نام داشت. خواندن و نوشتن نمی دانست. خانه دار بود. سال 1320 ‏ازدواج کرد و صاحب یک پسر و یک دختر شد. سیزدهم بهمن 1365، در بمباران هوایی زادگاهش به شهادت رسید. مزارش در همان شهرستان واقع است.

زنان شهید استان مرکزی - سری پنجم
شهید سونیا نجفی : سی ام شهریور 1361 در شهرستان اراک به دنیا آمد. پدرش غلامرضا، راننده بود و مادرش ناهید خائفی (شهادت 1365 ‏) نام داشت. بیست و ششم دی 1365، در بمباران هوایی زادگاهش به شهادت رسید. مزارش در گلزار شهدای همان شهرستان واقع است.

زنان شهید استان مرکزی - سری پنجم
شهید سکینه خاتون نوده فراهانی : بیست و چهارم بهمن 1321 در روستای کشه از توابع شهرستان آشتیان به دنیا آمد. پدرش محمدعلی (فوت1360‏) کارگری می کرد و مادرش زینب(فوت1364 ‏) نام داشت. خواندن و ‏نوشتن نمی دانست. خانه دار بود. سال 1343 ‏ازدواج کرد و صاحب سه پسر و یک دختر شد. سیزدهم بهمن 1365، در بمباران هوایی شهرستان زادگاهش به شهادت رسید. مزار او در همان شهرستان واقع است.

زنان شهید استان مرکزی - سری پنجم
شهید طاهره نورایی : سی و یکم مرداد 1309، در شهرستان نهاوند به دنیا آمد. پدرش علی و مادرش زهرا نام داشت. در حد خواندن و ‏نوشتن سواد آموخت. خیاط بود. ازدواج کرد و صاحب دو دختر شد. یکم بهمن 1365، در بمباران هوایی زادگاهش بر اثر ضربه مغزی به شهادت رسید. مزارش در همان شهرستان واقع است.

زنان شهید استان مرکزی - سری پنجم
شهید اکرم نیکویی فر : یکم دی 1344 در شهرستان آشتیان به دنیا آمد. پدرش شعبان ، کشاورزی می کرد و مادرش زهرا خاتون نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. خانه دار بود. سال 1363 ‏ازدواج کرد و صاحب یک پسر شد. سیزدهم بهمن 1365، در بمباران هوایی زادگاهش بر اثر اصابت ترکش به شهادت رسید. مزارش در همان شهرستان قرار دارد. فرزندش رسول کشفی نیز شهید شده است.

زنان شهید استان مرکزی - سری پنجم
شهید زینب هوشمند : سیزدهم خرداد 1343 در شهرستان ساوه به دنیا آمد. پدرش حسن ، در شرکت راه آهن کار می کرد و مادرش کبرا نام داشت. در حد دوره ابتدایی درس خواند. خانه دار بود. ازدواج کرد و صاحب دو پسر شد. دوازدهم فروردین 1364، در بمباران هوایی تهران به شهادت رسید. مزارش در بهشت زهرای همان شهرستان واقع است.

زنان شهید استان مرکزی - سری پنجم
شهید مینا یوسفی : سال1365‏، در شهرستان خمین به دنیا آمد. پدرش فضل اله (شهادت ‏1365 ‏) و مادرش رقیه مسلمی (شهادت 1365‏) نام داشت. هفتم بهمن 1365، در بمباران هوایی زادگاهش به شهادت رسید. مزارش در همان شهرستان قرار دارد.

زنان شهید استان مرکزی - سری پنجم
شهید خدیجه یوسفی : نهم دی 1303‏، در روستای فرنق از توابع شهرستان خمین به دنیا آمد. پدرش اسماعیل (فوت 1350 ‏) کارگر بود و مادرش زهرا (فوت 1350‏) نام داشت. خواندن و ‏نوشتن نمی دانست. خانه دار بود. سال 1321 ‏ازدواج کرد و صاحب پنج پسر شد. هفتم بهمن 1365، در بمباران هوایی شهرستان زادگاهش به شهادت رسید. مزارش در همان شهرستان قرار دارد. فرزندش فضل اله یوسفی نیز به شهادت رسیده است.

 

برچسب ها
نام:
ایمیل:
* نظر:
مطالب برگزیده استان ها
عکس
تازه های نشر
اخبار برگزیده