سه‌شنبه, ۲۴ خرداد ۱۴۰۱ ساعت ۱۰:۰۵
نوید شاهد استان مرکزی در راستای حفظ و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، تصمیم به انتشار تصاویر رزمندگان نموده که از سال 94 به صورت سری در حال انتشار است. شما را به دیدن این تصاویر دعوت میکنیم.
گردان سیدالشهدا 1363
گردان سیدالشهدا 1363
غلامرضا داودآبادی1363
غلامرضا داودآبادی1363
محمد اسدپور
محمد اسدپور
ایستاده: شهید آگلی - نشسته: عبدالعزیز داود آبادی
ایستاده: شهید آگلی - نشسته: عبدالعزیز داود آبادی
از چپ : نشسته : ...-محمد اسد پور - استوار شمس الهی - شهید امیدعلی امیدی -نشسته : ..-...-..- عبدالعزیز داود آبادی - استوار مرادی
از چپ : نشسته : ...-محمد اسد پور - استوار شمس الهی - شهید امیدعلی امیدی -نشسته : ..-...-..- عبدالعزیز داود آبادی - استوار مرادی
از چپ: رضا داود آبادی - عباس داود آبادی - حاج محمود داود آبادی - عبدالعزیز داود آبادی
از چپ: رضا داود آبادی - عباس داود آبادی - حاج محمود داود آبادی - عبدالعزیز داود آبادی
عبدالعزیز داود آبادی
عبدالعزیز داود آبادی
کرمانشاه - 1361 - گردان 373 تیپ 2 لشکر 81
کرمانشاه - 1361 - گردان 373 تیپ 2 لشکر 81
گردان توپخانه 373 تیپ 2 لشکر 81
گردان توپخانه 373 تیپ 2 لشکر 81
شهید آیت الله مدنی
شهید آیت الله مدنی
کرمانشاه - 1361 - گردان 373 تیپ 2 لشکر 81
کرمانشاه - 1361 - گردان 373 تیپ 2 لشکر 81
عبدالعزیز داود آبادی
عبدالعزیز داود آبادی
راهپیمایی رزمندگان گردان علی ابن ابیطالب اهواز در اهواز 1362
راهپیمایی رزمندگان گردان علی ابن ابیطالب اهواز در اهواز 1362
حمیدرضا آدینه
حمیدرضا آدینه
والفجر 4 - گردان علی ابن ابیطالب1362
والفجر 4 - گردان علی ابن ابیطالب1362
عبدالعزیز داود آبادی
عبدالعزیز داود آبادی
از چپ: ایستاده:.. -...- محمدرضا داود آبادی - صفر داود آبادی - نشسته : عبدالعزیز داود آبادی- حسن داود آبادی - شهید علی نقی داود آبادی -شهید عبداله داود آبادی -محمدتقی یوسفی پور
از چپ: ایستاده:.. -...- محمدرضا داود آبادی - صفر داود آبادی - نشسته : عبدالعزیز داود آبادی- حسن داود آبادی - شهید علی نقی داود آبادی -شهید عبداله داود آبادی -محمدتقی یوسفی پور
برچسب ها
نام:
ایمیل:
* نظر:
مطالب برگزیده استان ها
عکس
تازه های نشر
اخبار برگزیده