چهارشنبه, ۰۵ آبان ۱۴۰۰ ساعت ۱۹:۲۵
تعداد بازدید: ۸۳
نوید شاهد استان مرکزی در راستای حفظ و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، تصمیم به انتشار تصاویر رزمندگان نموده که از سال 94 به صورت سری در حال انتشار است. شما را به دیدن این تصاویر دعوت میکنیم.
تصویر شهید غضنفر داودآبادی
تصویر شهید غضنفر داودآبادی
بازگشت آزاده مجتبی صیدی از اسارت 1369
بازگشت آزاده مجتبی صیدی از اسارت 1369
بازگشت آزاده مجتبی صیدی از اسارت 1369
بازگشت آزاده مجتبی صیدی از اسارت 1369
بازگشت آزاده مجتبی صیدی از اسارت 1369
بازگشت آزاده مجتبی صیدی از اسارت 1369
تصاویر جبهه شهید ابوالفضل غضنفر داودآبادی
تصاویر جبهه شهید ابوالفضل غضنفر داودآبادی
شهید ابوالفضل داودآبادی - شهید ناصر میرزایی - پاسدار شعبانی
شهید ابوالفضل داودآبادی - شهید ناصر میرزایی - پاسدار شعبانی
تصویر شهید غضنفر داودآبادی
تصویر شهید غضنفر داودآبادی
تصویر شهید غضنفر داودآبادی
تصویر شهید غضنفر داودآبادی
نفر سوم از چپ: تصویر شهید غضنفر داودآبادی
نفر سوم از چپ: تصویر شهید غضنفر داودآبادی
نفر سمت چپ :شهید غضنفر داودآبادی
نفر سمت چپ :شهید غضنفر داودآبادی
نفر پنجم از چپ : شهید غضنفر داودآبادی
نفر پنجم از چپ : شهید غضنفر داودآبادی
تصویر شهید غضنفر داودآبادی
تصویر شهید غضنفر داودآبادی
تصویر شهید غضنفر داودآبادی
تصویر شهید غضنفر داودآبادی
تصویر شهید غضنفر داودآبادی
تصویر شهید غضنفر داودآبادی
از چپ: محمد عسگری - علیرضا عالی
از چپ: محمد عسگری - علیرضا عالی
بازگشت آزاده مجتبی صیدی از اسارت 1369
بازگشت آزاده مجتبی صیدی از اسارت 1369
اسارت محمد عسگری
اسارت محمد عسگری
بازگشت آزاده مجتبی صیدی از اسارت 1369
بازگشت آزاده مجتبی صیدی از اسارت 1369
بازگشت آزاده مجتبی صیدی از اسارت 1369
بازگشت آزاده مجتبی صیدی از اسارت 1369
بازگشت آزاده مجتبی صیدی از اسارت 1369
بازگشت آزاده مجتبی صیدی از اسارت 1369
برچسب ها
نام:
ایمیل:
* نظر:
مطالب برگزیده استان ها
عکس
تازه های نشر
اخبار برگزیده