پنجشنبه, ۲۶ خرداد ۱۴۰۱ ساعت ۱۰:۵۲
نوید شاهد استان مرکزی در راستای حفظ و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، تصمیم به انتشار تصاویر رزمندگان نموده که از سال 94 به صورت سری در حال انتشار است. شما را به دیدن این تصاویر دعوت میکنیم.
شهدای تصویر : شهید احد علی پور - شهید مسعود مرادی - شهید سیدحسین میروهابی - شهید عین اله غیاث آبادی
شهدای تصویر : شهید احد علی پور - شهید مسعود مرادی - شهید سیدحسین میروهابی - شهید عین اله غیاث آبادی
از چپ:عبدالعزیز داودآبادی -حسن داود آبادی - تقی یوسفی پور - شهید علی نقیی داودآبادی -محمدرضا داودآبادی -عبدالعزیز داودآبادی - صفر داودآبادی
از چپ:عبدالعزیز داودآبادی -حسن داود آبادی - تقی یوسفی پور - شهید علی نقیی داودآبادی -محمدرضا داودآبادی -عبدالعزیز داودآبادی - صفر داودآبادی
عبدالعزیز داودآبادی
عبدالعزیز داودآبادی
گیلان غرب -والفجر 4- گردان علی ابن ابیطالب1362
گیلان غرب -والفجر 4- گردان علی ابن ابیطالب1362
از چپ : ایستاده: قدرت الله داودآبادی -شهید مرادی - صفر داود آبادی - عبدالعزیز داودآبادی- نشست :شهید عبداله داود آبادی
از چپ : ایستاده: قدرت الله داودآبادی -شهید مرادی - صفر داود آبادی - عبدالعزیز داودآبادی- نشست :شهید عبداله داود آبادی
از چپ: عبدالعزیز داودآبادی - امیرحسین
از چپ: عبدالعزیز داودآبادی - امیرحسین
از چپ: عبدالعزیز داودآبادی - شهید عبداله داودآبادی
از چپ: عبدالعزیز داودآبادی - شهید عبداله داودآبادی
از چپ: محمدرضا داودآبادی - عبدالعزیز داودآبادی
از چپ: محمدرضا داودآبادی - عبدالعزیز داودآبادی
سرپل ذهاب - 1362 - گردان علی ابن ابیطالب
سرپل ذهاب - 1362 - گردان علی ابن ابیطالب
عبدالعزیز داودآبادی
عبدالعزیز داودآبادی
عبدالعزیز داودآبادی
عبدالعزیز داودآبادی
از چپ: محمدتقی یوسفی - حاج حسن داودآبادی - شهید علی نقی داودآبادی - صفر داودآبادی -شهید عبداله داود آبادی -عبدالعزیز داودآبادی- محمدرضا داودآبادی
از چپ: محمدتقی یوسفی - حاج حسن داودآبادی - شهید علی نقی داودآبادی - صفر داودآبادی -شهید عبداله داود آبادی -عبدالعزیز داودآبادی- محمدرضا داودآبادی
1362 - والفجر 4 -لشکر 17
1362 - والفجر 4 -لشکر 17
از چپ: صفر داودآبادی - قدرت اله داودآبادی -شهید مسعود مرادی - عبدالعزیز داودآبادی
از چپ: صفر داودآبادی - قدرت اله داودآبادی -شهید مسعود مرادی - عبدالعزیز داودآبادی
عبدالعزیز داودآبادی
عبدالعزیز داودآبادی
عبدالعزیز داودآبادی
عبدالعزیز داودآبادی
از چپ: عبدالعزیز داودآبادی - قدرت الله داودآبادی - شهید عبداله داودآبادی
از چپ: عبدالعزیز داودآبادی - قدرت الله داودآبادی - شهید عبداله داودآبادی
برچسب ها
نام:
ایمیل:
* نظر:
مطالب برگزیده استان ها
عکس
تازه های نشر
اخبار برگزیده