چهارشنبه, ۰۳ خرداد ۱۴۰۲ ساعت ۱۶:۲۳
نوید شاهد استان مرکزی در راستای حفظ و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، تصمیم به انتشار تصاویر رزمندگان نموده که از سال 94 به صورت سری در حال انتشار است. شما را به دیدن این تصاویر دعوت میکنیم.
خنداب اردوی آموزشی 1365
خنداب اردوی آموزشی 1365
از چپ: حسین جعفرنژاد - مرتضی عبدالهی - سید محمد سجادی - مجتبی اعلایی
از چپ: حسین جعفرنژاد - مرتضی عبدالهی - سید محمد سجادی - مجتبی اعلایی
پادگان ثامن الائمه 1367
پادگان ثامن الائمه 1367
از چپ : داود صالحی - سید محمد سجادی -...
از چپ : داود صالحی - سید محمد سجادی -...
از چپ: ایستاده: سید محمد سجادی - رمضان پژند - رسول - مجتبی
از چپ: ایستاده: سید محمد سجادی - رمضان پژند - رسول - مجتبی
از چپ: داود صالحی - سید محمد سجادی
از چپ: داود صالحی - سید محمد سجادی
از چپ: سید محمد سجادی - سید موسوی
از چپ: سید محمد سجادی - سید موسوی
از چپ: محمد رضایی -سید محمد سجادی
از چپ: محمد رضایی -سید محمد سجادی
از چپ: عزت صفری - سید محمد سجادی - میرزا خانی
از چپ: عزت صفری - سید محمد سجادی - میرزا خانی
از چپ: ... - مجتبی احمدی - سید محمد سجادی- ...
از چپ: ... - مجتبی احمدی - سید محمد سجادی- ...
کردستان 1362
کردستان 1362
از چپ: شهید علی اکبر سجادی - سید رضا سجادی - سید محمد سجادی - داود صالحی
از چپ: شهید علی اکبر سجادی - سید رضا سجادی - سید محمد سجادی - داود صالحی
از چپ: مجتبی رفیعی - سید محمد سجادی - شهید مرتضی رحیمی
از چپ: مجتبی رفیعی - سید محمد سجادی - شهید مرتضی رحیمی
شهید مرتضی رحیمی
شهید مرتضی رحیمی
سمت راست شهید مرتضی رحیمی
سمت راست شهید مرتضی رحیمی
از چپ: احمد خانمحمدی - سید محمد سجادی
از چپ: احمد خانمحمدی - سید محمد سجادی
شهید مرتضی رحیمی
شهید مرتضی رحیمی
پادگان آموزشی ثامن الائمه
پادگان آموزشی ثامن الائمه
پادگان آموزشی ثامن الائمه 1365
پادگان آموزشی ثامن الائمه 1365
برچسب ها
نام:
ایمیل:
* نظر:
مطالب برگزیده استان ها
عکس
تازه های نشر
اخبار برگزیده