نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

«فاتح هشمیز» در نوید شاهد شنیدنی شد

«فاتح هشمیز» در نوید شاهد شنیدنی شد

کتاب «فاتح هشمیز» از مجموعه کتاب زنان آسمانی به کوشش «ایران صدا» در قالب 4 قطعه و 46 دقیقه برای مخاطبان به فایل صوتی تبدیل و ارائه شده است. این کتاب را از نوید شاهد بشنوید.
«گفت‌وگوی ناتمام» در نوید شاهد شنیدنی شد

«گفت‌وگوی ناتمام» در نوید شاهد شنیدنی شد

كتاب «گفت‌وگوی ناتمام» که به قلم «حسین زکریانی عزیزی» نگاشته شده است. گفت‌وگوی خبرنگاران رسانه‌های آمریكایی و اروپایی با خلبانِ شهید «شیرودی» دلیل موفقیت او در پروازهای پرخطررا روایت می‌کند. این کتاب در نوید شاهد شنیدنی شد.
ماجرای «اکیپ حاج هادی» در نوید شاهد شنیدنی شد

ماجرای «اکیپ حاج هادی» در نوید شاهد شنیدنی شد

کتاب «اکیپ حاج هادی» به قلم نویسنده مرحوم «جعفر كاظمی» بيش از يكصد و هشتاد خاطره از ايثارگران جهاد پشتيبانی ورامين را به بيانی شيوا و جذاب همراه با تصاوير به رشته تحرير كشيده است. شما می‌توانید این کتاب را در نوید شاهد بشنوید.