پنجشنبه, ۲۴ شهريور ۱۴۰۱ ساعت ۱۶:۲۴
نوید شاهد استان مرکزی در راستای حفظ و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، تصمیم به انتشار تصاویر رزمندگان نموده که از سال 94 به صورت سری در حال انتشار است. شما را به دیدن این تصاویر دعوت میکنیم.
اردوگاه موصل  سال 13654
اردوگاه موصل سال 13654
اردوگاه عنبر کمپ 8 - 1366
اردوگاه عنبر کمپ 8 - 1366
اردوگاه عنبر کمپ 8 - 1366
اردوگاه عنبر کمپ 8 - 1366
استقبال از بازگشت آزاده مرتضی نصیری1369
استقبال از بازگشت آزاده مرتضی نصیری1369
استقبال از بازگشت آزاده مرتضی نصیری1369
استقبال از بازگشت آزاده مرتضی نصیری1369
استقبال از بازگشت آزاده مرتضی نصیری1369
استقبال از بازگشت آزاده مرتضی نصیری1369
استقبال از بازگشت آزاده مرتضی نصیری1369
استقبال از بازگشت آزاده مرتضی نصیری1369
استقبال از بازگشت آزاده مرتضی نصیری1369
استقبال از بازگشت آزاده مرتضی نصیری1369
اردوگاه عنبر کمپ 8
اردوگاه عنبر کمپ 8
مهدی مهاجرانی
مهدی مهاجرانی
مهدی مهاجرانی
مهدی مهاجرانی
از چپ: ایستاده : علیرضا حسین پور - حسین عابدی - مهدی مهاجرانی - نشسته : علیرضا ابراهیمی - مختار کریمی - حمید عیوضیان
از چپ: ایستاده : علیرضا حسین پور - حسین عابدی - مهدی مهاجرانی - نشسته : علیرضا ابراهیمی - مختار کریمی - حمید عیوضیان
از چپ: ایستاده: احمد تندسته - مهدی مهاجرانی - سعید کاشفی - حسین روانشاد - عبدالرضا بنده احمدالهی - نشسته : نعمت اله حسنی - حسنعلی شبان - حسین مشهدی - حمید حجاری - رضا محمدی
از چپ: ایستاده: احمد تندسته - مهدی مهاجرانی - سعید کاشفی - حسین روانشاد - عبدالرضا بنده احمدالهی - نشسته : نعمت اله حسنی - حسنعلی شبان - حسین مشهدی - حمید حجاری - رضا محمدی
اردوگاه شماره 10 رومادی - 1368
اردوگاه شماره 10 رومادی - 1368
استقبال از بازگشت آزاده مرتضی نصیری1369
استقبال از بازگشت آزاده مرتضی نصیری1369
از چپ: مهدی مهاجرانی - حاج عباس درمان - سید علی اکبر ابوترابی - احمد مهاجرانی
از چپ: مهدی مهاجرانی - حاج عباس درمان - سید علی اکبر ابوترابی - احمد مهاجرانی
ستاد آزادگان -سفر حاج سیدعلی اکبر ابوترابی به استان مرکزی
ستاد آزادگان -سفر حاج سیدعلی اکبر ابوترابی به استان مرکزی
اردوگاه موصل  سال 13654
اردوگاه موصل سال 13654
اردوگاه موصل  سال 13654
اردوگاه موصل سال 13654
برچسب ها
نام:
ایمیل:
* نظر:
مطالب برگزیده استان ها
عکس
تازه های نشر
اخبار برگزیده