جمعه, ۲۵ شهريور ۱۴۰۱ ساعت ۱۸:۰۲
نوید شاهد استان مرکزی در راستای حفظ و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، تصمیم به انتشار تصاویر رزمندگان نموده که از سال 94 به صورت سری در حال انتشار است. شما را به دیدن این تصاویر دعوت میکنیم.
والفجر 3 - لشکر 17 - 1362
والفجر 3 - لشکر 17 - 1362
پاسدار جانباز سید حسین طبائی
پاسدار جانباز سید حسین طبائی
پاسدار جانباز سید حسین طبائی
پاسدار جانباز سید حسین طبائی
پاسدار جانباز سید حسین طبائی
پاسدار جانباز سید حسین طبائی
پاسدار جانباز سید حسین طبائی
پاسدار جانباز سید حسین طبائی
پاسدار جانباز سید حسین طبائی
پاسدار جانباز سید حسین طبائی
از چپ: شهید خسرو رفیعی - پاسدار جانباز سید حسین طبائی
از چپ: شهید خسرو رفیعی - پاسدار جانباز سید حسین طبائی
شهید پاسدار علی بیاتی
شهید پاسدار علی بیاتی
از چپ: شهید کیانی - پاسدار جانباز سید حسین طبائی
از چپ: شهید کیانی - پاسدار جانباز سید حسین طبائی
پاسدار سید حسین طبائی
پاسدار سید حسین طبائی
والفجر 3 - لشکر 17 علی ابن ابیطالب 1362
والفجر 3 - لشکر 17 علی ابن ابیطالب 1362
والفجر 3 - لشکر 17 - 1362
والفجر 3 - لشکر 17 - 1362
پاسدار جانباز سید حسین طبائی
پاسدار جانباز سید حسین طبائی
والفجر 3 - لشکر 17 - 1362
والفجر 3 - لشکر 17 - 1362
والفجر 3 - لشکر 17 - 1362
والفجر 3 - لشکر 17 - 1362
والفجر 3 - لشکر 17 - 1362
والفجر 3 - لشکر 17 - 1362
والفجر 3 - لشکر 17 - 1362
والفجر 3 - لشکر 17 - 1362
پاسدار جانباز سید حسین طبائی
پاسدار جانباز سید حسین طبائی
پاسدار جانباز سید حسین طبائی
پاسدار جانباز سید حسین طبائی
برچسب ها
نام:
ایمیل:
* نظر:
مطالب برگزیده استان ها
عکس
تازه های نشر
اخبار برگزیده