چهارشنبه, ۳۰ شهريور ۱۴۰۱ ساعت ۰۸:۳۰
نوید شاهد استان مرکزی در راستای حفظ و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، تصمیم به انتشار تصاویر رزمندگان نموده که از سال 94 به صورت سری در حال انتشار است. شما را به دیدن این تصاویر دعوت میکنیم.
لشکر علی ابن ابیطالب 1362 والفجر 3
لشکر علی ابن ابیطالب 1362 والفجر 3
لشکر علی ابن ابیطالب 1362 والفجر 3
لشکر علی ابن ابیطالب 1362 والفجر 3
لشکر علی ابن ابیطالب 1362 والفجر 3
لشکر علی ابن ابیطالب 1362 والفجر 3
جنوب 1362 والفجر 3
جنوب 1362 والفجر 3
لشکر علی ابن ابیطالب 1362 والفجر 3
لشکر علی ابن ابیطالب 1362 والفجر 3
سمت چپ: سید حسین طبائی
سمت چپ: سید حسین طبائی
سید حسین طبائی
سید حسین طبائی
جنوب 1362 والفجر 3
جنوب 1362 والفجر 3
لشکر 17 علی بن ابیطالب1362
لشکر 17 علی بن ابیطالب1362
از چپ: سید حسین طبائی 1362
از چپ: سید حسین طبائی 1362
سید حسین طبائی
سید حسین طبائی
سید حسین طبائی
سید حسین طبائی
از چپ: سید حسین طبائی 1362
از چپ: سید حسین طبائی 1362
سید حسین طبائی
سید حسین طبائی
از چپ: سید حسین طبائی 1362
از چپ: سید حسین طبائی 1362
لشکر علی ابن ابیطالب 1362 والفجر 3
لشکر علی ابن ابیطالب 1362 والفجر 3
لشکر علی ابن ابیطالب 1362 والفجر 3
لشکر علی ابن ابیطالب 1362 والفجر 3
لشکر علی ابن ابیطالب 1362 والفجر 3
لشکر علی ابن ابیطالب 1362 والفجر 3
لشکر علی ابن ابیطالب 1362 والفجر 3
لشکر علی ابن ابیطالب 1362 والفجر 3
سید حسین طبائی
سید حسین طبائی
برچسب ها
نام:
ایمیل:
* نظر:
مطالب برگزیده استان ها
عکس
تازه های نشر
اخبار برگزیده