شنبه, ۰۲ اسفند ۱۳۹۹ ساعت ۱۹:۰۱
نوید شاهد - به مناسب نام گزاری اولین روز اسفند به نام شهدای روحانی، ما به معرفی شهدای روحانی در دوران هشت سال دفاع مقدس پرداختیم که شما را به خواندن آن دعوت می کنیم.

ویژه نامه | شهدای روحانی استان مرکزی

شهید مجتبی اکبرزاده : هجدهم بهمن1340، در شهرستان اراک به دنیا آمد. پدرش کاظم، در اداره کشاورزی کار می کرد و مادرش اقدس نام داشت. تا پایان دوره متوسطه در رشته اقتصاد درس خواند و دیپلم گرفت. سپس به تحصیل در حوزه علمیه پرداخت. روحانی بود. ازدواج کرد و صاحب یک دختر شد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. چهارم دی 1365، با سمت مسئول واحد عقیدتی لشکر17‏علی ابن ابیطالب در بوارین بر اثر اصابت ترکش به سر، شهید شد. مزار او در گلزار شهدای زادگاهش واقع است.

ویژه نامه | شهدای روحانی استان مرکزی
شهید حسن حبیبی نژاد : بیست و پنجم تیر 1339، در شهرستان اراک به دنیا آمد. پدرش عباس، خواربار فروش بود و مادرش زبیده نام داشت. تا پایان دوره کارشناسی در رشته الهیات درس خواند. روحانی بود. سال 1361 ‏ازدواج کرد و صاحب یک پسر شد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیست و نهم دی 1365، با سمت مبلغ در شلمچه بر اثر اصابت ترکش خمپاره به کتف، شهید شد. مزار او در گلزار شهدای زادگاهش واقع است.

ویژه نامه | شهدای روحانی استان مرکزی
شهید سیدعلی اصغر حسینی : بیست و پنجم تیر 1338، در روستای محمدآباد از توابع شهرستان خمین به دنیا آمد. پدرش سید حسین، کشاورز بود و مادرش صغرا نام داشت. تا پایان دوره ‏متوسطه درس خواند و دیپلم گرفت. سپس دروس حوزوی را تا سطح سه در حوزه ‏علمیه فرا گرفت. روحانی بود. سال 1361 ‏ازدواج کرد و صاحب یک پسر و یک دختر شد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیست و نهم دی 1365، در شلمچه بر اثر اصابت ترکش به سر، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.

ویژه نامه | شهدای روحانی استان مرکزی
شهید محسن حاج رضایی : سی ام مرداد 1342 در شهرستان محلات به دنیا آمد. پدرش محمد، خیاط بود و مادرش طاهره نام داشت. تا پایان دوره متوسطه درس خواند و دیپلم گرفت. سپس در حوزه علمیه درس خواند. روحانی بود. به عنوان بسیجی در جبهه حضور یافت. بیست و سوم بهمن 1364 در فاو عراق بر اثر اصابت ترکش به شهادت رسید. مزار او در گلزار شهدای زادگاهش واقع است. برادرانش مهدی و علی نیز شهید شده اند.

ویژه نامه | شهدای روحانی استان مرکزی
شهید سید حسین موسوی : سی ام شهریور 1347، در روستای نخجیروان از توابع شهرستان محلات به دنیا آمد. پدرش سیدیحیی(فوت 1356 ‏) کشاورزی می کرد و مادرش خدیجه نام داشت. تا پایان دوره ‏راهنمایی درس خواند. سپس به تحصیل در حوزه علمیه پرداخت. روحانی بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. پنجم اسفند 1365، در شلمچه بر اثر اصابت ترکش به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش قرار دارد. برادرش سیدمحمد نیز شهید شده است.

ویژه نامه | شهدای روحانی استان مرکزی
شهید احمد مشایخی : سال1341 در شهرستان اهواز به دنیا آمد. پدرش حسین و مادرش زهرا نام داشت. تا پایان دوره متوسطه در رشته معارف اسلامی درس خواند و دیپلم گرفت. روحانی بود. سال 1362 ‏ازدواج کرد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. شانزدهم اسفند 1362 در جزیره مجنون عراق بر اثر اصابت ترکش خمپاره به سینه و سر، شهید شد. مزارش در روستای کرهرود از توابع شهرستان اراک واقع است.

ویژه نامه | شهدای روحانی استان مرکزی
شهید محمدتقی حیدری : دوازدهم فروردین 1344 در روستای موچان از توابع شهرستان شازند دیده به جهان گشود. پدرش غلامرضا و مادرش زبیده خاتون نام داشت. به فراگیری علوم دینی و حوزوی پرداخت. روحانی بود. از سوی مراکز اعزام روحانی در جبهه حضور یافت. دوازدهم مهر 1366 در جزیره مجنون عراق بر اثر اصابت ترکش به سر و صورت، شهید شد. مزار او در زادگاهش قرار دارد.

ویژه نامه | شهدای روحانی استان مرکزی
شهید علی اکبر دانش : یکم فروردین 1345 در روستای آسیابک از توابع شهرستان زرندیه به دنیا آمد. پدرش محسن(فوت 1354 ‏) و مادرش سروبیگم نام داشت. در حوزه علمیه درس می خواند. روحانی بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیست و یکم تیر 1365 با سمت مبلغ در مهران هنگام درگیری با نیروهای عراقی بر اثر اصابت ترکش به شهادت رسید. مزار او در گلزار شهدای زادگاهش واقع است.

ویژه نامه | شهدای روحانی استان مرکزی
شهید سید رسول سیدین : یکم اردیبهشت 1343 در شهرستان خمین به دنیا آمد. پدرش سید کاظم و مادرش صدیقه نام داشت. تا پایان دوره متوسطه درس خواند و دیپلم گرفت. روحانی بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیست و یکم بهمن 1364 با سمت تک تیر انداز در فاو عراق بر اثر اصابت ترکش به سر و سینه، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.

ویژه نامه | شهدای روحانی استان مرکزی
شهید ابوالقاسم سپاسی آهویی : بیست و یکم فروردین 1337 در روستای آهو از توابع شهرستان آشتیان به دنیا آمد. پدرش محمد علی، در بانک کار می کرد و مادرش هاجر نام داشت. در حوزه علمیه درس خواند. روحانی بود. سال 1358 ‏ازدواج کرد و صاحب دو پسر و دو دختر شد. بیست و پنجم فروردین 1367 در بمباران هوایی شهرستان قم به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.

ویژه نامه | شهدای روحانی استان مرکزی
شهید حسن کرباسی : یکم فروردین 1347 در شهر نراق از توابع شهرستان دلیجان به دنیا آمد. پدرش علی، کشاورزی می کرد و مادرش عزت نام داشت. در حوزه علمیه درس خواند. پاسدار بود. از سوی مرکز اعزام روحانی در جبهه حضور یافت. بیست و هشتم فروردین 1365، با سمت مبلغ در فاو عراق بر اثر اصابت ترکش به سر، شهید شد. مزار او در گلزار شهدای شهرستان زادگاهش واقع است.

ویژه نامه | شهدای روحانی استان مرکزی
شهید حمیدرضا شمسی : سال 1342 در شهرستان خمین به دنیا آمد. پدرش علی اکبر، فروشنده ظروف فلزی بود و مادرش طیبه نام داشت. تا پایان دوره متوسطه درس خواند و دیپلم گرفت. تحصیلات حوزوی نیز داشت. روحانی بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. دوم فروردین 1361 با سمت معاون فرمانده دسته در شوش بر اثر اصابت گلوله به کردن و سینه، شهید شد. مزار او در زادگاهش قرار دارد.

ویژه نامه | شهدای روحانی استان مرکزی
شهید علی صالحی : یکم تیر 1349 در روستای قورچی باشی از توابع شهرستان خمین به دنیا آمد. پدرش مرادعلی، فروشنده ‏بود و مادرش نصرت نام داشت. در حوزه علمیه درس خواند. روحانی بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیستم دی 1365 با سمت تیربارچی در شلمچه بر اثر اصابت ترکش به سینه و گردن، شهید شد. مزار او در شهرستان زادگاهش واقع است.

ویژه نامه | شهدای روحانی استان مرکزی
شهید سید علی طباطبایی : سوم مهر 1345 در روستای زاویه از توابع شهرستان زرندیه به دنیا آمد. پدرش سید ناصر و مادرش ایران نام داشت. در حوزه علمیه درس خواند. روحانی بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیست و یکم تیر 1365 در مهران هنگام درگیری با نیروهای عراقی بر اثر اصابت ترکش به شهادت رسید. مزار او در گلزار شهدای زادگاهش واقع است.

ویژه نامه | شهدای روحانی استان مرکزی
شهید سید کاظم قریشی : سال1316 در روستای تیجار از توابع شهرستان خوانسار به دنیا آمد. پدرش سیدجمال(فوت 1350 ‏) روحانی بود. تا پایان دوره راهنمایی درس خواند. سپس دروس حوزوی را تا سطح دو فراگرفت. او نیز روحانی بود. هفتم مرداد 1343 در زندان قزل قلعه تهران بر اثر شکنجه توسط عوامل رژیم شاهنشاهی دچار ضربه مغزی شد و به شهادت رسید. مزارش در شهرستان قم واقع است.

ویژه نامه | شهدای روحانی استان مرکزی
شهید سید قاسم طباطبایی : سوم فروردین 1300 در شهر همایونشهر از توابع شهرستان اصفهان به دنیا آمد. پدرش محمدحسین (فوت 1356 ‏) روحانی بود و مادرش بگم آغا (فوت1360 ‏) نام داشت. تا سطح یک در حوزه علمیه درس خواند. او نیز روحانی بود. سال 1330 ‏ازدواج کرد و صاحب پنج پسر و سه دختر شد. هشتم بهمن 1365 در بمباران هوایی خمین بر اثر موج انفجار به شهادت رسید. مزار او در شهرستان خمینی شهر واقع است.

 

برچسب ها
نام:
ایمیل:
* نظر:
مطالب برگزیده استان ها
عکس
تازه های نشر
اخبار برگزیده